Gästskribent: Friluftsliv!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Kurjenrahka nationalpark öppnades för några år sedan en ny rundslinga 6km, runt sjön Savojärvi. Rundslingan blev så populär att besöksantalet sköt i höjden för området.

I år firas ”Friluftslivets år 2015” i friluftslivets förlovade land, Norge. Norrmännen vill slå värn om sitt frilutsliv och locka ut folk i naturen. De uppmanar alla till att sova ute en natt i det fria. Bakgrunden är säkerligen en ökad oro för att naturintresset svalnar och att mången sitter inomhus eller idkar sport i stora anläggningar – utomhusvistelsen får mindre tid.
Ordet friluftsliv härstammar från Norge. Poeten Henrik Ibsen nämner ordet i sin dikt ”På vidderne” redan år 1859. Ordet är intressant då det inte direkt kan översättas till andra språk.
Fri-lufts-liv. Att leva ute i den fria luften!
När övernattade du sist i ett tält? När var du sist ute i naturen och grillade en korv?
Är ditt svar: för länge sedan, så är det nu då dags att ruska om dig!
”Nå är det din tur!” som norrmännen säger i sin kampanj, det är alltså din tur nu. Tur betyder ju i detta fall att gå på utfärd samt turordning. Norrmännen säger även ”Ut på tur, så blir du aldrig sur!” vilket stämmer väl.
Hur ser den moderna människan på dagens friluftsliv och äventyr? Som jag frågade dig, bästa läsare, när har du senast övernattat ute?, indikerar jag att friluftslivet har blivit enklare idag än förr. Att sova utomhus i sovsäck och tält är idag för många av oss ett stort äventyr.
Traditionellt sätt har naturen och friluftslivet varit en stor del av vårt barn- och ungdomsarbete i Finland. Från att tidigare ha gått på långa fjällturer, tenderar vi numera att hålla oss till lägercenter och stugor. Utveckligen är dock inte helt fel. Men vi bör samtidigt värna om det traditionella, att marschera i skogen, bära på ryggsäckar och klara oss utomhus. Risken finns för att vi blir bekväma och främjar oss från det traditionella friluftslivet, vilket leder till en sämre kondition och hälsa.
Termen friluftsliv har även luckrats upp. Det handlar inte längre om att färdas i ödsliga ödemarker, utan det kan likväl handla om dagsutfärder i vår närmiljö. Termen har ändrats så att den anpassar den moderna människans behov. Tänkandet om att använda närmiljön som ett område för friluftsliv är klokt, vi bor ändå, en stor del av oss, i urbana områden, städer. Det är då viktigt att vi i närheten av dessa har möjlighet att idka friluftsliv, vandra, cykla, paddla, klättra, löpa skidor, orientera m.m.
Nya sportgrenar har hittat in till friluftslivet. Vi har idag bland annat grenar som att löpa på spångar, motionspaddla, cykla med terrängcyklar och mindre och mera extrema motionslopp i naturen. Gränsen mellan friluftsliv och utomhussport blir otydligare, och nödvändigtvis är det inte skäl att ens fundera över var en gräns skall gå, det är viktigast att folk rör på sig utomhus, gärna då i naturen.
Forskning, både svensk och finsk, har bevisat, under de senaste åren, att utomhusmiljön eller naturen har en positiv inverkan på vårt välmående. Naturen erbjuder lugn och ro som är viktig för vår återhämtning samt möjlighet att idka mångsidigt friluftsliv/sport. Enligt mig erbjuder naturen fysisk, psykisk och social hälsa. Fysisk, du rör på dig medan du gör något i naturen och du kan färdas långa sträckor utan att förstå att du har gjort det, du förbättrar din fysik, balans och korddination då du rör dig på stigar och spångar. Psykisk, du kopplar av och återhämtar dig då du rör dig ute i det fria, du betraktar naturen och lyssnar till naturens ljud och tystnad. Social, du rör på dig tillsammans med andra, vänner, familjen och tillsammans får ni minnen från er tur och tillsammans skapar ni en gemenskap kring lägerelden.
Vad bör du nu alltså göra? Packa ett smörgåspaket, ladda termosen med varm dryck och ta dig ut på en tur! Nu är det din tur!
Patrik Berghäll
Sakkunnig inom Friluftsliv och hälsa i naturen / Outdoor educator and trainer / utbildare

20141227_105127