Hungrig?

Sofia Torvalds och Birgitta Ivars

Sofia Torvalds och Birgitta Ivars i Folkhälsanhuset i Wasa

Sofia Torvalds besökte i går vårt nya Folkhälsanhus  Wasa för att berätta hur det är att vara anhörig till någon med ätstörning. Sofia har skrivit boken Hungrig i vilken hon bland annat berättar om hur sin egen dotter insjuknade och hur hon som anhörig tog sig an att stöda och vårda dottern. Hon vill med sin bok och sina föreläsningar lyfta upp att det framför allt inte är föräldrarnas fel att barnen insjuknar och att föräldrarna kan vara en enorm resurs i vården och tillfriskningsprocessen.

Tillställningen inleddes med att avdelningsskötare Birgitta Ivars berättade om den nyöppnade ätstörningspolikliniken på Vasa Centralsjukhus . Polikliniken är efterlängtad i Vasa, tidigare har vården av ätstörningspatienter varit ganska splittrad. Många svenskspråkiga har sökt sig till Fredrikakliniken i Jakobstad. Nu har den nya öppenvårdspoliklinik vackra utrymmen i Roparnas. Kliniken har verkat i fyra månader nu och börjar hitta sin form. Utmaningar finns, speciellt eftersom Vasa är en studiestad och många studerande har inte familjens stöd på studieorten. Familjen stöd betonas mycket speciellt Maudsleymodellen som även finns med som metod i det nya rekommendationerna för god medicinsk praxis i ätstörningar.

Sofia Torvalds kom också in på känslan av skuld man har som förälder till ett barn med ätstörning. Har man gjort fel? Hur kan man stärka sitt barns självkänsla och självförtroende? Hon nämnde också dagens medievärld som någonting som dagens föräldrageneration har mycket svårt att förstå sig på. Monica Ålgars, som forskat i kroppsbild och ätstörningar fann i en studie av nästan tiotusen vuxna finländare att 60 procent av kvinnorna och 30 procent av männen uppgav sig banta. Vad ger detta för signaler?

Monica Ålgars arbetar med ätstörningar och nedan är hennes bästa tips till dem som lider av ätstörningar antingen själva eller som anhöriga?

Att våga tala om det. Att söka hjälp. Att kräva sakkunnig hjälp. Att lyssna på din kropp, med fokus på hur den känns och inte hur den ser ut. Att våga tro på att det är möjligt att bli frisk, att bli helt frisk, för det är det.

Sofia Torvalds avslutade hoppfullt med hur muminmamman alltid känner igen sitt lilla mumintroll, även fast Mumin förvandlas till ett spökdjur i ”Trollkarlens hatt”och då går trolldomen tillbaka.