Stillasittande vanor i dagis

Förra veckan skrev jag en bloggtext om vanor hemma och min kollega Elviira skrev bloggtexten före det om vanor. Jag fortsätter kring det här temat och baserar texten på analyseringen av resultaten från första fasen i DAGIS studien.  I höstas, gjorde vår forskningsgrupp gruppintervjuar bland dagis personalen och föräldrar, som har 3-6-åriga barn i dagis. De här intervjuerna är första fasen av den mångåriga DAGIS studien.

Som tidigare är skrivit i bloggen är dagisålders barn inte är tillräckligt aktiva, fast man har trott så. Dagisbarnen är inte heller tillräckligt aktiva inom dagistiden och stillasittande tid är vanligt. Hur kan man minska stillasittande tid eller öka aktiv lek inom dagistid?IMG_1337 När man diskuterade det här temat med dagispersonalen, hade de många idéer om hur man kan minska stillavarande och sittande tid inom dagis tid. Personalen till exempel sade att det inte är nödvändigt att sitta på bänken och vänta på sin tur för att göra kullerbytta. Det är inte heller nödvändigt att sitta på bänken inne i huset och vänta att alla barnen har klätt på sig innan man går ut. Under jumppatimmen behöver man inte heller ge långa anvisningar och låt barnen att sitta den här tiden.

Fast personalen kunde nämna de här idéerna, var realiteten annat. Varför fortsätter den ännu såsom tidigare och låt barnen att sitta? Därför att de här beteendet hade blivit vanor och rutiner för dagispersonalen. Det var lättare och enklare att följa samma rutiner och vanor såsom tidigare.  Personalen medgav att man glömmer bort de här idéerna i situationerna när man är med barnen.

Picture1 Hur kan man då förändras de här vanorna? Första steget är att igenkänna de här ”onödiga” vanorna och rutinerna, såsom dagispersonalen ser ut att ha gjort. Det andra steget är sedan att minnas de här idéerna i vardagssituationen, vilket ser ut att vara ett svårare steg. Det här steget är kanske en sak, som vår forskningsgrupp kommer att fundera kring inom DAGIS studie.

Jag uppmuntrar också dig att fundera över dina vanor och rutiner. Finns det i din vardag någon stillasittande vana och rutin, som du kan förändra till mer aktiv?