Håller måltidsrytmen och måltiderna på att försvinna i Norden, eller?

Young Father Pouring Milk into Bowl of Cereal for Young Boy (6-8)

Vi hör ofta påståenden om att ingen äter ordentliga måltider mera. Alla ersätter måltider med mellanmålsätandet, familjemåltider i vardagen finns inte mera och TV är vårt nutida måltidssällskap. Men är det så, eller är det myter som bildats? Jag hade nöjet att vara med på ett forskarseminarium om måltider i Norden i Oslo förra veckan.

Första dagen presenterades statistik för de nordiska länderna och vilka måltider som äts och om det skett förändringar i måltidsmönster under de senaste 25 åren i norden. Oberoende vilket nordiskt land det gäller, så verkar det inte har skett några större förändringar i måltidsmönstret. I så gott som alla länder uppger man att man dagligen äter morgonmål, lunch, och middag. Några förändringar kan man dock se; det verkar som om antalet middagar som man äter tillsammans med familjen har minskat i vissa länder och då framförallt i Finland. I hushåll med mer än en person så äter man fortfarande middag, men antalet middagar som barn/unga äter tillsammans med en vuxen har minskat. Också tiden som man använder för middagen har delvis förändrats. För 25 år sedan var det i Danmark och Norge ca.20 % av den vuxna befolkningen som uppgav att middagen räckte mer än 40 minuter. Nu är motsvarande andel endast 7 %. Speciellt i Norge har middagen varit viktig, då det oftast är dagens enda varma måltid. Så de som talar för att livet har blivit mer hektiskt de senaste 20 åren har kanske en poäng i sina uttalanden? I varje fall verkar det finnas mindre tid/ork att sitta länge vid middagsbordet. Eller är det så att man inte värdesätter den sociala gemenskapen lika mycket? Eller syns det mera individualistiska tänkandet om vad man skall äta också i att man inte delar måltiderna med andra då alla ändå äter olika mat? Mera om nordiska måltider här

 

Att ha TV på under måltider har varit rätt sällsynt i de nordiska länderna. Detta kunde vi också se i vår ProGreens studie bland 11-åringar. Det var betydligt vanligare att TV var på under middagen i de syd Europeiska länderna som var med i studien, än det var i de nordiska länderna. Det verkade också som att de som i de nordiska länderna hade TV på under middagen hade en större risk för övervikt. I de syd Europeiska länderna såg man inte samma samband. Under vårt seminarium presenterade Thomas B Lund att bland den vuxna befolkningen i Norge, Danmark och Sverige är det allt fler som uppger att de har TV på medan de äter. Kan det då påverka det näringsmässiga innehållet i vad vi äter? Tyvärr verkar trenden vara åt det hållet. Man såg att kostens kvalitet hos dem som åt med TV på var sämre åtminstone i Danmark och Sverige.

 

Att ha TV på medan man äter kan ju ofta vara något man lägger till med och plötsligt har det blivit en vana. Om vanor har vi skrivit  tidigare i vintras och också hur man kanske kan bryta eller förändra vanor. Då det gäller TV på under måltiden verkar det bästa vara, om man tror på tidigare undersökningar, att man inte lägger till med den vanan. Det hör inte traditionellt till den finländska måltidskulturen, så varför överhuvudtaget lägga till med den vanan? En ny utmaning som de inte mig veterligen forskats i ännu, är ju att hur påverkar användningen av smart telefoner och tabletter våra måltider och valet av mat?
Matlust 1