Mitt barn äter alla grönsaker på dagis- och ingenting hemma…

Färggranna grönsakerAllt som oftast hör jag av daghemspersonalen hur mitt barn så duktigt har ätit grönsaker och sallad på dagis. Och hemma är det bara gurka som duger. Undrar ibland om personalen talar om samma barn? Låter detta bekant?

 

Under hösten 2014 utförde vi som en förstudie till DAGIS projektet fokusgruppintervjuer där vi hade skilda grupper för föräldrar och personal. Ovannämnda exempel är bekant för flera föräldrar. Hemma serverar man olika sorter av grönsaker, men det är endast på dagis som barnet äter av olika sorter. Som förälder är ju detta rätt frustrerande, man lägger vikt vid att servera mångsidigt med grönsaker, men när det kommer till kritan så väljer barnet att äta bara en viss sort. Många föräldrar ger i detta skede upp och till sist kanske man serverar endast den sort som man vet att barnet äter. Intervjuerna med personalen i fokusgrupperna stärkte dock de gamla råden om att föräldrar inte skall ge upp, utan fortsätta att introducera främmande grönsaker till barnet. Enligt personalen, så ser man skillnader mellan de barn som hemma har stiftat bekantskap med olika grönsaker och kanske smakat lite och dem som inte har blivit serverade grönsaker. De som har blivit ”bekanta” med grönsaker hemma, vågar i sällskap med andra barn på dagis och med uppmuntran av daghemspersonalen smaka på sådana grönsaker som man kanske inte vanligen smakar på. De barn som inte hemma har introducerats för grönsaker, har i sin tur väldigt svårt att på dagis våga smaka, även om miljön är uppmuntrande.

 

När man i tidigare forskning har undersökt vilka faktorer som påverkar frukt- och grönsaksintaget hos barn, så har man ofta undersökt faktorerna för frukt- och grönsaksätandet tillsammans. Ju mer man har undersökt detta, desto mer har man kommit till att det kanske är olika faktorer som främjar frukt- jämfört med grönsaksätandet. Det verkar som om man för att främja grönsaksätandet hos barn skall både uppmuntra barnet samtidigt som det behövs en uppmaning, mera som ett krav till barnet att smaka. Gällande frukt verkar uppmuntran ensamt vara en av de viktigaste faktorerna för att smaka och äta. Inom detta forskningsområde har man först på senare tid börjat diskutera detta med olika bakomliggande faktorer och ännu väntar man på flera undersökningar innan man kan ge klara råd kring detta.
morot