Eftiskompetens

eftisbild

Eftislagen trädde i kraft 2004 och eftisverksamheten firar därför 10 årsjubileum läsåret 2014-2015. Detta har firats med 10 olika månadsteman som många eftis har förverkligat. I april i år presenterades också Sydkustens eftisrapport EftisKompetens, kvalitet, kompetens och sysselsättning inom morgon-och eftermiddagsverksamheten. Rapporten beskriver hur eftisverksamheten ser ut i Svenskfinland och lyfter upp goda modeller för att skapa bättre arbetsförhållanden och höja yrkeskompetensen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

I vår är det många av Folkhälsans eftis som av Folkhälsans förbund antingen blir certifierade hälsofrämjande eftis  för första gången eller får sitt certifikat förnyat.  Byggstenarna i ett hälsofrämjande eftis är trygghet, delaktighet, uppmuntran, goda relationer och respekt. Eftisarna har också valt teman som de vill fördjupa sig i och satsa lite extra på.

I åbo har Cygnaeus och Sirkkala eftis fått förnyat certifikat, i Österbotten har Solf, Kuni-Vassor, Kvevlax, Karperö, Petsmo och Fritids på Östanlid fått förnyade certifikat. Också Minerva och Hyvinge eftis i Nyland fick sina certifikat förnyade. Vindängen, Nordsjö, Boställ och Degerö eftis blev alla certifierade för första gången.

Eftersom jag är så imponerad av eftisledarnas engagemang och mångsidighet tänkte jag lyfta upp några exempel på hur eftisarna arbetat.

Kuni-Vassor är ett litet eftis med 10 barn och en ledare. Eftiset har ett nytt tema varje månad utgående från 10 årsjubileums månadstema förslagen. Eftiset valde att arbeta med och fördjupa sin kunskap bland annat i social och emotionell hälsa. De har till exempel gjort olika collage och pyssel kring känslor där de skrivit vad som gör dem glada, ledsna, arga och rädda. De har också disskuterat och skrivit ner vad som beskriver en god vän.

Kuni-Vassor känslopyssen 2015

Kuni-Vassor eftis har gjort konstverk med temat känslor

Nordsjö eftis valde att satsa lite extra på god kommunikation med vårdnadshavarna genom att ordna öppna dörrar med kaffe en gång i veckan. På detta sätt kunde resten av familjen se vad barnen gör på eftis och prata med ledarna en stund. Eftisledarna skapade också en privat blogg för vårdnadshavare och barn där de delade bilder och skrev vad de gjort på eftis.

Hyvinge eftis har under läsåret 2014-2015 arbetat med social och emotionell hälsa. Nytt för dem på våren var att de började arbeta mer aktivt med mediefostran med hjälp av utbildningsverkets material Muffe och den försvunna nyckeln.

När jag arbetade som eftisledare 2002-2003 tycker jag inte att det fanns så här mycket material och redskap som eftisledarna kan utnyttja, verksamheten har gått framåt!

Hyvinge eftis årsklocka med Säg hej och le figurer

Hyvinge eftis årsklocka