Kan man bli lyckligare genom att röra på sig?

vaelluskuva

Har du någon gång hört att det är bra för hälsan att röra på sig? Troligen ja. Det finns mycket forskning om nyttan av fysisk aktivitet för fysisk hälsa. Man vet att rör man på sig främjar det hjärthälsan, stärker musklerna och benstommen och hjälper att hålla vikten i balans. Men kan man också bli lyckligare genom att röra på sig?

Detta bland mycket annat behandlades på en konferens om kost och fysisk aktivitet i Edinburgh förra veckan. Förutom att fysisk aktivitet främjar fysisk hälsa på många olika sätt vet man också att fysisk aktivitet förebygger olika psykiska sjukdomar och symptom t.ex. depression, ångest och stress. Men kan det också göra människor lyckligare och inte bara avvärja olika psykiska störningar?

Samband mellan fysisk aktivitet och lycklighet är mycket mindre forskat än samband mellan fysisk aktivitet och fysisk hälsa eller psykiska störningar. Några studier har publicerats och en som publicerades i början av året och omfattade 15 Europeiska länder visade att ju mer man rörde på sig desto lyckligare kände man sig. De som rörde på sig två och halv timmar till fem timmar per vecka hade 29 % större sannolikhet att vara lyckliga än de som inte rörde på sig. Om man var fysisk aktiv fem timmar eller mer per vecka var sannolikheten för lycklighet 50 % större jämfört med de som inte var fysisk aktiva. Det är alltså möjligt att fysisk aktivitet inte bara förebygger psykiska störningar utan också möjligen främjar lycklighet. Men…

Blir man lyckligare efter träning eller tvärtom, rör människor på sig mera när de är lyckliga? Har det någon betydelse hur ansträngande den fysiska aktiviteten är? Finns det möjligen andra saker (t.ex. flera sociala kontakter eller mera gemenskap) bakom fysisk aktivitet som egentligen är orsaken till att det finns samband mellan de här två faktorerna? Vad har personliga preferenser för betydelse när det gäller fysisk aktivitet och lycklighet? Om den ena njuter av att spela i lag och den andra njuter av att ta en tur ute i naturen är sambanden likadana?

pyöräily_mustavalko2

Summa summarum: Många oklara frågor gällande fysisk aktivitet och lycklighet finns det fortfarande att reda ut. Vad man helt säkert vet är att det lönar sig att röra på sig. För att citera Fåret Bärtil från Folkhälsans Hoppa på-kampanj ”Alla får och alla kan. Alla sätt är bra och alla sätt är rätt!”.