Vi sitter för mycket – dags att förändra vårt beteende

blazepress2

Källa: http://www.irancartoon.ir/gallery/album765

I den västerländska kulturen finns det starka sociala normer om att våra barn behöver lära sig att sitta före skolåldern. Vi tycker att för att kunna koncentrera sig  i skolan, behöver barnen sitta. Därför är det viktigt att lära sig att sitta före skolan börjar. I skolan sitter barnen cirka 5-8 timmar beroende på åldern. Som vuxna sitter de flesta av oss 8 timmar under arbetstid och vi brukar ännu fortsätta att sitta hemma på kvällen. Vi fortsätter också att sitta den mesta av vår tid när vi är äldre.  I själva verket, vi tycker att det är normalt att åldringar sitter. Vårt samhälle uppmuntrar oss också att sitta med olika normer. Man har reserverat sittplatser för åldringar i bussen eller man får en gratis bussresa, om barnet sitter i en barnvagn. I klassrummet finns det pulpeter för vartenda barn.  Men behöver det verkligen vara så?

Många forskare lyfte upp den här frågan i ett två-dagars DEDIPAC (determinants of Diet and Physical Activity Knowledge Hub)  seminarium om stillasittande tid som organiserades i början av juni. Vi vet mera och mera om risker av stillasittande med tanke på hälsan, men vi fortsätter sitta. Några förändringar för att minska stillasittande tid har dock hänt. Många arbetsplatser har möjligheten att använda stående arbetsbord. I finska skolor har det börjat utvecklas metoder där barnen inte behöver sitta hela lektionen tack vare skolan i rörelse-projektetIMG_3129De här nya metoderna att undervisa i,  har också flitigt  delats i sociala medier, som säkert har ökat  insikter och intresse för att minska stillasittande tid.

Forskarna på seminariet tyckte ändå inte att det är tillräckligt. Vi sitter för mycket under hela vår livscykel.  För att förändra detta, behöver vi först förstå konsekvenserna av stillasittande tid för hälsan, men vårt samhälle och kultur behöver också förändras så att sittande inte är normen. De här förändringarna är inte lätt och det behövs tid, men alla förändringar börjar med små steg.

Ett viktigt litet steg är också du.  Vilka skulle vara dina små steg att minska stillasittande tid? Redan genom att ha pauser i din sittande tid minskar du de negativa konsekvenserna av sittande. Kan du stå och se på TV hemma?  Skulle det vara möjligt att gå till butiken? Eller skulle du kunna tänka dig att ta en kaffepaus stående?