Dags att sätta sig ned på kontoret igen!

DatorAndra veckan på jobbet är i full gång. Efter första veckan på jobb fanns det två kroppsdelar som var mer utmattade än andra. Den ena, hjärnan hade klart blivit överbelastad från en rätt rask rivstart och i slutet av veckan kändes det som om hjärnan var en trögflytande grötklump. Den andra kroppsdelen, som också meddelade om att jag var tillbaka på jobb var nedre delen av ryggen som pep om mera rörelse och mindre sittande.

 

Mera rörelse och mindre sittande var temat på en internationell workshop  som jag deltog i juni. Under ledning av professor Stuart Biddle en internationellt erkänd forskare kring sittande tid och hur man når förändring i sittande tid, stod en ca 30 personers grupp och ideade över hur vi kan minska sittande bl.a. på arbetsplatsen. Högt upp på förändringslistan stod bord försedda med hiss. Från att ha ett upp och ned sänkbart bort är det ännu en bit kvar till att det verkligen utnyttjas.

 

När man talar om förändringar i beteende använder man sig mycket av en modell som kallas COM-B (capability-opportunity-motivation-behaviour change ). Också vi i gruppen hade som uppgift att stående fundera på hur man kunde öka användningen att sänkbara bord på kontor utgående från COM-B modellen. Att vi överhuvudtaget skall ändra vårt beteende kräver alltid en viss mängd kapacitet. Kapacitet kan uppfattas som kunskap om fördelar att stå upp under arbetsdagen, men också som kunskap om hur man använder sänkbara borden rätt så att de verkligen gör nytta. Jag är inte så säker på att alla av oss som använder sänkbara bord har fått denna introduktion i användningen av borden. En annan reflexion gällde motivationen att använda borden. Det skall bli en socialt accepterad norm på arbetsplatsen att stå upp ibland; är det så överallt?

COM_B3

 

COM_B1Ett praktexempel på hur introduktionen till en ny vana kan gå fel, fick vi också höra. Ett landskapskontor i Belgien skaffade på uppmaning av arbetsplatshälsovården bord som gick att höja. Arbetstagarna fick inga instruktioner i hur borden skall användas och förmannen uppmanade inte till att stå upp under arbetsdagen. Några enstaka arbetstagare ställde sig upp ibland, men satte sig snabbt då de fick känslan av att de andra upplevde att man spionerade på dem. Följden var att snart steg ingen upp. Borden var hyrda och när hyreskontraktet gick ut, förnyades inte kontraktet. Varför? Enligt förmannen använde ingen på lanskapskontoret möjligheten att stå upp och då det var väl ingen ide med borden? Någon hälsofrämjande effekt av att stå upp hade förmannen inte hört talas om även om arbetsplatshälsovården hade föreslagit borden. Dessutom blev det ju så oroligt av allt upp och nedstigande, så kontoret återgick till traditionella bord.

 

Min egen rygg har smått repat sig efter första veckans stillasittande på jobbet och eftersom jag borde ha både kapaciteten, möjligheten och motivationen att stå upp under arbetsdagen, så ser jag med tillförsikt fram emot hösten och mitt kontorsjobb. Att upprätthålla goda etablerade vanor kräver också kapacitet, möjligheter och motivation!bild 1