Kan barnen och ungdomarna röra på sig på egenhand i vårt samhälle?

vardagsmotion1

Våra barn deltar allt mera i ledd idrottsverksamhet, men samtidigt har vardagsmotionen t.ex. aktiv transport under skolvägen minskat och barnen skjutsas till fritidsintressen och vänner. I augusti disputerade Anna Broberg på Aalto universitet och hennes avhandling handlade bl.a. om i vilka stadsmiljöer rör barnen och ungdomarna på sig på egenhand, till vilka miljöer barnen själva vill söka sig och på sätt få ökad vardagsmotion. Hon använde sig bl.a. av Soft-GIS metoden där man via webenkäter till barn och ungdomar samlar in data om t.ex. hur de färdas i olika miljöer och som kopplas till geografisk information (GIS). Hur tätt bebyggd närmiljön är hade ett samband till hur mycket barnet rörde på sig på egenhand. Det mest optimala var rätt tätt bebyggda villaområden där skolan och fritidsaktiviteter låg inom nära avstånd. I mera tätbebyggda miljöer, t.ex. städers centrum färdades barnen allt mera med kollektiv trafik eller i bilar och oftast i sällskap med föräldrarna.

När man planerar nya samhällen borde man ta i betraktande i vilken mån miljön erbjuder möjligheter för barn och ungdomar att röra på sig på egenhand. Anna Broberg konstaterar bl.a. att få ungdomar och barn kommer på egenhand till exempel till stora isolerade köpcentrum. Också breda trafikerade vägar i samhällen leder till att barnen och ungdomarna allt mindre rör sig på egenhand. Samlingsplatser till vilka barn och ungdomar har lätt att ta sig till skulle gärna kunna erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet och idrottsanläggningar m.m. skulle gärna också kunna erbjuda plaster där barnen och ungdomarna skulle kunna samlas för att bara umgås. Genom att bygga upp samhällen där vi kan röra oss på egenhand, utan bil, till platser där vi trivs och kan umgås på, ger också större möjligheter för våra barn och ungdomar att på egenhand ha ett aktivt vardagsliv med ökad vardagsmotion.

Här kan du bekanta dig med Anna Brobergs doktorsavhandling samt artikel om hennes avhandling.