DAGIS-projektet i Borgå – Nu kör vi!

Picture1Rör barnen i daghemsålder på sig tillräckligt? Äter de mångsidigt av grönsaker och frukt? Hurdan är daghemsmiljön som främjare av hälsosamma levnadsvanor? Dessa frågor började DAGIS-studien i måndags finna svar på.

Egentligen har projektet rullat igång redan tidigare i höstas. Min kollega Carola har bloggat om de tidigare faserna av projektet som var en del av grundarbetet för denna hösts breda kartläggning.  Och nu i måndags fick äntligen de första barnen som deltar i DAGIS-studien rörelsemätaren (accelerometern) runt sin midja. Under den kommande veckan kommer dessutom barnens kost att registreras både på daghemmet och hemma och  barnens stressreglering mäts via saliv- och hårprov.   Genom det data som samlas in så undersöker vi vilka skillnader som existerar i levnadsvanor och stress mellan barnen och vilka miljöfaktorer på daghemmet och i hemmet som påverkar dem.

Att besöka dagisar och träffa alla tjusiga barn är en roligt omväxling för oss forskare som för det mesta arbetar vid datorn. Dagispersonalen har den här veckan bemött oss vänligt och barnen blev både glada och ivriga över deras nya “superman“ bälten. En av mina kolleger ”den ljuvliga studietanten” fick till och med en puss från en av barnen som deltar i studien.

Under hösten kommer vi att besöka tiotals dagisar i fem kommuner i södra Finland. Målet är att under hösten rekrytera 800 barn och deras föräldrar till studien. Studien kommer att ge viktig kunskap för att man i framtiden både på daghem och hemma ska kunna främja barns levnadsvanor och på det sättet minska den ojämlikhet i hälsa som skillnader i levnadsvanor leder till.

Vi har många frågor som vi önskar få svar på och om ungefär ett år är vi hoppeligen klokare med svaren. Nu kör vi!