Korta energipauser mår vi bra av!

”Är det första du gör när du kommer till jobbet att du sätter dig ner – då har du sagt åt hjärnan att den får lägga av…”

Det här citatet fick jag höra under en föreläsning av fil.dr. i pedagogik Gunilla Ladberg under Mitt i Naturen-konferensen i början av oktober. Hon talade under rubriken ”Den mänskliga hjärnan, stressen och naturens inverkan”. Hon poängterade bl.a. att barn behöver röra sig mycket för att orka koncentrera sig, men också att vänlig beröring motverkar stress, gör hjärnan lugn och inställd på inlärning. Barn behöver också utrymme för omedvetet lärande, dvs. korta avbrott med rörelser, musik eller stillhet hjälper hjärnan att integrera kunskaperna. ”Pauserna gör lika mycket för inlärningen som studiepassen” säger Ladberg.

Det här stämmer helt överens med det som vi på Folkhälsans Förbund förespråkar. Vi talar om vikten av att man med jämna mellanrum, såväl i skolan som i arbetslivet, bör unna sig korta energipauser. En energipaus i arbetslivet kan bestå av fysisk aktivitet (pausgymnastik), eller återhämtning (andnings- eller avslappningsövningar) eller ett bra mellanmål (frukt). Folkhälsan tillhandahåller motsvarande verktyg för skolvärlden; Röris eller pausrörelsekartoteket, Chilla och Mellanmålsboken. Egentligen talar kroppen och hjärnan om för oss vad vi har behov av, men vi har sedan länge slutat att lyssna till det. Vi har helt enkelt inte tid att ta en kort paus. Vi tror att vi tappar i effektivitet, medan det i själva verket är tvärtom. Om vi t.ex. tar en kort energipaus fylld med rörelse förbränns stresshormoner och hjärnan går snabbare ner i lugnläge och vi kan lättare koncentrera oss igen efter rörelsepausen.

Så pausa ofta och fyll på med den energi du har behov av just nu!

Solvalla oktober 2015