WHOs nyhet om köttkonsumtion och cancer – vad var egentligen nyheten?

ruokakolmio_rgb_vaaka_svMed en viss irritation har jag de senaste dagarna följt med hur media har tagit upp nyheten från WHO gällande köttkonsumtion och cancer. Nyheten har förvrängts och sociala medierna har översvämmats av konsumenter som intygar att de nog minsann tänker fortsätta äta rött kött och köttprodukter och att det är absurt att påstå att kött är lika farligt som tobak, alkohol, arsenik and asbest. Och ja, jag instämmer att det är absurt att påstå att kött är lika farligt som tobak eller asbest.

WHOs nyhet enligt mig var att vi nu har resultat från tillräckligt många undersökningar som uppfyller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att vi skall med stor säkerhet våga påstå att köttprodukter kan orsaka cancer. Experterna kom fram till att varje 50 gram köttprodukter som äts dagligen ökar risken för tjocktarmscancer med 18 %. Gällande rött kött (nöt, gris, får) finns det inte lika säker eller stark evidens och därför är inte rött kött i samma evidensklass som processerat kött. Men med en viss osäkerhetsgrad (som ändå ligger på näst högsta evidensstyrkenivån) har man kommit fram till att risken för tjocktarmscancer ökar med 17 % för varje 100 gram rött kött som äts dagligen.

Det här betyder att du kan fortsätta äta kött och till och med dagligen äta kött utan att cancerrisken nämnvärt ökar ifall konsumtionen hålls på måttlig nivå, d.v.s. under 50 gram för köttprodukter och under 100 gram för rött kött. Äter man dagligen av båda är det bra att sammanlagda konsumtionen ligger under 100 gram dagligen. Det här motsvarar långt våra finska kostrekommendationer där man rekommenderar att konsumtionen av rött kött och köttprodukter tillsammans inte skall överstiga 500 gram (= färdigt tillrätt kött, motsvarar 700-750 g rått kött) i veckan. Den finska mannen äter i medeltal 143 gram rött kött per dag (= 1001 gram per vecka) av vilket 65 gram är köttprodukter. Den finska kvinnan äter i medeltal ca 77 gram rött kött per dag (=540 g per vecka) av vilket 31 gram är köttprodukter (Källa Finravinto 2012). Den finska mannen skulle nog gärna kunna minska något på konsumtionen av rött kött och köttprodukter, tjocktarmscancerrisken skulle gå ner något  och ur ekologisk synvinkel skulle det vara hållbarare.

Under följande länkar tycker jag att man har fört fram WHOs nyhet på ett bra sätt:

http://www.theguardian.com/science/sifting-the-evidence/2015/oct/26/meat-and-tobacco-the-difference-between-risk-and-strength-of-evidence
http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2015/10/26/processed-meat-and-cancer-what-you-need-to-know/
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/