Skrubbsår är en rättighet!

Bild: pixabay.com

Källa: pixabay.com

Läser en artikel i Ilta-Sanomat från början av året och bara måste skriva om en rättighet som våra barn har. ”Alla barn har rätt till skrubbsår!” påminde nämligen en vidsynt landskapsarkitekt på Alla barnen, ett seminarium om barn och rörelse. Seminariet ordnades på Barnkonventionsdagen i Stockholm för några veckor sedan.

Landskapsarkitekten hade lång erfarenhet i att planera miljön ur ett barnperspektiv och påminde om att vi vuxna ofta glömmer just det viktiga perspektivet. Han visade ett skräckexempel på en dagisgård som mer kunde kallas ”utsläppsgård”. Vi vuxna vill våra barn det bästa, men är våra val alltid det bästa för dem?

Då man har med barn att göra ska man bunkra upp med plåster i alla möjliga färger och former. Plåster, en kram och att blåsa på sår kan göra under då olyckan varit framme. Med det som kanske gör ännu större under är det dom finns UNDER plåstret. Skrubbsåret betyder nämligen att barnet testat gränser och lärt sig något nytt. För att motorik och kognition ska kunna utvecklas behöver barnen misslyckas upprepade gånger. På det sättet lär de sig något om hur de ska göra nästa gång i liknande situation. För att bli bra på något behövs träning och framför allt upprepning. Behovet att testa gränserna har barnen i sig – ända tills vi vuxna tillräckligt ofta stoppar dem.

Får barnen frihet att röra sig enligt deras förmåga kommer de högst sannolikt att utveckla en god motorik och en sund självbild. De kommer att tro på sin kropp och dess förmåga att röra på sig. Då är också sannolikheten för att de kommer att tycka om rörelse stor. Tycker man om rörelse som barn gör man det också som vuxen. En god spiral skapas.

Kampanjen Hoppa på tar fasta på detta och vill sporra alla att hitta glädje i rörelsen. Jobbar du på ett daghem kan du svara på denna enkät och få chansen vinna något som kan hjälpa till att sporra till rörelseglädje på ditt dagis.

Tänk om vi skulle våga ta ett (eller flera) steg bakåt och bara övervaka barnen på avstånd? Eller röra på oss med barnen på deras villkor? Fri lek och rörelse utan stränga regler ger möjlighet till nya lekar och äventyr. De äventyr vi själva kommer ihåg från vår barndom… Utmanande lekar som gav skrubbsår, men också utlopp för det oändliga behovet kroppen har av rörelse.

 

I en skola på Nya Zealand har man gått så långt att man tagit bort alla regler och begränsningar för rörelse på rasterna. Pedagogerna och föräldrarna var rädda till en början, men häpnades av resultaten. Efter tre år visar resultaten att mobbning har minskat, skador och olyckor har minskat, koncentrationen under lektionerna har ökat och att barnens självkänsla är på topp (se bild nedan). Rektorn pratar om att vuxna virar in barnen i bomull i all välmening, men att det egentligen är mer till skada än till nytta.

Effkter av att ta bort regler och begränsningar på raster i en skola på Nya Zealand

Effkter av att ta bort regler och begränsningar på raster i en skola på Nya Zealand

Tänk vilken möjlighet vi har i rasterna, i närmiljön, i dagisgårdar och FRAMFÖRALLT i skrubbsår!