Faktorer bakom låg fysisk aktivitet

Det är inte så enkelt att vara regelbundet fysisk aktiv om man känner att man inte har tillräckligt självförtroende eller självtillit att klara av att vara det.

 

Det här var en av de bakomliggande faktorer som kom starkt fram i december då Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) presenterade resultaten från ett av sina projekt i vilka man hade undersökt polariseringen av fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. I projektet hade man undersökt både individuella faktorer, näromgivningen och samhälleliga faktorers inverkar på levnadsvanor. Målet var att hitta gemensamma bakomliggande faktorer hos den vuxna befolkningen som är minst fysiskt aktiv eller äter mest ohälsosamt.

 

Forskare Katja Borodulin visade att bland de minst fysiskt aktiva männen och kvinnorna fanns det flera samma bakomliggande faktorer, liksom också olika faktorer. Gemensamt för männen och kvinnorna var att de uppgav att de hade sämre självtillit att de klarar av att vara fysiskt aktiva och att de upplevde att de fick lite socialt stöd för att vara fysiskt aktiva. Andra bakomliggande faktorer för män som var fysiskt inaktiva var att de var i arbetslivet och att det i näromgivningen inte fanns vattenområden. Hos kvinnor var andra bakomliggande faktorer yngre ålder och en allmänt låg självkontroll. Borodulin presenterade också resultaten för de minst fysiskt aktiva i arbetslivet och för dem som är utanför arbetslivet. Bland de personliga faktorerna fanns också här i båda grupperna den låga självtilliten att man inte klarar av att vara fysiskt aktiv liksom att man hade en lägre ålder. För dem som var i arbetslivet var en allmänt låg självkontroll och att det fanns fysiskt nära hemmet en specialidrottanläggning bakomliggande faktorer för fysisk inaktivitet.

 

De bakomliggande faktorerna för dem som är fysiskt inaktiva är intressanta ur en hälsofrämjande synvinkel. Vad är det som gör att det finns en hel del fysiskt inaktiva människor som inte har tilliten till att de klarar av att vara fysiskt aktiva? Kan en del av detta också förklaras med ovanan att vara fysiskt aktiv? Min kollega Mikaela Wiiks fyra bloggar om vanor  innehöll en hel del tips på hur förändra vanor. För dem som har tänkt sig att ändra någon vana, t.ex. öka den fysiska aktiviteten, kan Mikaelas bloggar stöda en i att fundera över hur man kunde ändra på den för länge sedan upptrampade stigen

????