Fokusera på hela dygnet, inte ett enskilt beteende

soffi_triangel-scaled1000Olika länder har länge haft rekommendationer för fysisk aktivitet (eller för MVPA, som betyder rask till belastande fysisk aktivitet) för olika åldersgrupper.  Under de senaste åren har det också utvecklats rekommendationer för hur många timmar man högst borde sitta per dag.  Eftersom det ännu inte finns tillräckligt med överensstämmande forskning, som kan visa på den rätta mängden timmar så finns det variation i rekommendationerna. Det enda samförstånd som finns bland forskarna är att vi sitter för mycket. Därför är det enkla svaret på frågan hur många timmar  vi högst borde sitta  ”mindre än nu”.

Det finns ändå en del rekommendationer för vuxna. Till exempel i Australien är det rekommenderat att”Stand up, Sit Less, Move More”.  I de australiska rekommendationerna betonar man mera vikten av att ta en paus i sittandet, än att ge rekommendationer för hur många timmar man högst får sitta.  Rekommendationerna är baserade på några australiska studier i vilka man har minskat den totala sittandetiden på arbetsplatser genom enkla metoder, där man tagit paus i sittandet. En organisation i Storbritannien försöker minska den tid kontorsanställda sitter till 4 timmar per dag (medeltalet för sittande tid bland kontorsanställda är nu 8,9 timmar i Storbritannien).  Den här 4 timmars rekommendationen är inte officiell och nationell, men organisationens jobb får stöd av många kända forskare och organisationer i Storbritanninen.

Vanlig dagMen borde vi ha rekommendationer för 24 timmar? Kanada är ett steg före andra länder och publicerar inom kort rekommendationer för alla 24 timmar. Allt fler anser att det är helheten som avgör, det vill säga hur många timmar man är raskt till belastande fysiskt aktiv, hur många timmar man sover och vad man gör däremellan. Dessutom har lätt fysisk aktivitet såsom promenad saknats i rekommendationerna om fysisk aktivitet, trots att många studier har visat att lätt fysisk aktivitet har positiv betydelse för hälsan. Den kanadensiska 24 timmars rekommendationen vill ändå inte minska betydelsen av rask till belastande fysisk aktivitet, eftersom den har visat sig ha den största betydelsen för hälsan. Men rekommendationen betonar att man också kan fundera över allt det andra man gör. ”Active coach potatoes” är ett mycket känt fenomen, som betyder att man når rekommendationerna för fysisk aktivitet, men annars sitter stilla nästan hela tiden. Om man tänker på dygnets alla 24 timmar, så står rask eller belastande aktivitet för kanske 5 procent av de 24 timmarna. Det du gör med den resterande 95 procenten under din dag har också stor betydelse för din hälsa.  Vi kommer att blogga om de här nya kanadensiska rekommendationerna i Svett och morötter i framtiden när de har publicerats. I väntan på det kan ni fundera över hur ni fördelar era 24 timmar?