Ha sex varje dag och Gimme5!

Barnhänder med frukter

Den finska befolkningen äter för lite frukt och grönsaker i förhållande till de nationella rekommendationerna som är 5-6 nävar varje dag. Förra veckan publicerade statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd (THL) de nya kostrekommendationerna för barnfamiljer. Också i de här rekommendationerna konstaterades att barnens konsumtion av frukt och grönsaker är lägre än vad som rekommenderas. I de nya rekommendationerna konstaterades att också barnen skall äta fem nävar av frukt och grönsaker varje dag precis som de vuxna. För första gången har man uppgett vad den rekommenderade mängden är för barn i lekåldern (2-6-åringar). Den rekommenderade mängden är hälften av vad som gäller för de vuxna, d.v.s. 250 gram för barn (500 gram för vuxna). Idag äter barnen i åldern i medeltal ca 100 gram frukt och ca 50 gram grönsaker per dag. En enkel regel för barn är alltså fem nävar per dag, mätt med egen näve.
I rekommendationerna framgår det också att det är de vuxna som skall förse barnen med sund kost, d.v.s. ansvaret ligger på de vuxna i barnets vardag. I flera år har Folkhälsans förbund jobbat med att främja frukt och grönsakskonsumtionen bland barn i projektet Gimme5. Här man utgått från att barnen har rätt till 5 portioner varje dag och de vuxna i barnets vardag skall se till att barnet kan få sin rättighet uppfylld.
På facebook har det grundats sidor där man kan byta vardagstips, tankar och recept med varandra om hur man kan öka konsumtionen av frukt och grönsaker bland barn eller bland vuxna. Exempel på sådana sidor är Folkhälsans Gimme5 facebooksida och en annan är Hanna Partanens skapade facebooksida ”Ha sex varje dag”. Vi får hoppas att dessa olika initiativ, såsom förnyade nationella rekommendationer och spridning av tips mm på sociala medier, hjälper till att öka konsumtionen av frukt och grönsaker i den finska befolkningen.