Längtan att vara såsom de andra

_FOL6936Det är välkänt att små barn försöker göra det som de ser att andra gör och behöver en modell från föräldrar för att våga pröva och smaka på en ny maträtt eller en ny ingrediens som kan finnas i maten. Kraften av en rollmodell gäller naturligtvis för alla andra beteenden lika mycket. Det att människor försöker att vara och bete sig som andra, påverkas av deskriptiva normer. Sådana normer är enkla föreställningar om det vad andra gör och det är lätt att förstå varför det känns så trygg att bete sig såsom andra: det behövs ingen förklaring. Den ofta uttalade önskan om att ”gör såsom jag säger och inte såsom jag gör” är mycket svårare att fylla. Preskriptiva normer, som är föreställningar om vad vi tror att andra väntar från oss, kan orsaka viljan att motstå normer mycket mera än den norm som neutralt visar vad andra gör. Detta demonstrerades också i en studie som utfördes bland danska barn: om barnen tänkte att föräldrarna ville att de ska äta mera frukt och grönsaker, så fanns det en negativ samband med deras frukt- och grönsakskonsumtion. Men det att barn tänkte att föräldrar själv äter mycket frukt och grönt hade en positiv samband med barnens frukt och grönsakskonsumtion.

Föräldrar är inte de ända som barnen uppskattar och efterapar: ju äldre blir barnet, desto mera betydelse har det vad vänner och andra barn i omgivningen gör och tycker om. En ny studie gjord bland finlandsvenka skolbarn visade att det hur mycket vänner äter frukt och grönsaker påverkar barnets eget frukt och grönsakskonsumtion. För elva-åringar var modellen från vännerna redan lika betydande som modellen från föräldrarna. Dessutom om man vill att barn ska äta hälsosamt går det inte att ge ansvaret till de andra vid matbordet, man måste själv fortfarande vara ett bra exempel: studien visade att båda föräldrarnas modell var lika viktig för barnets matvanor. Men att vara ett bra exempel måste inte vara tråkigt eller svårt – det finns massor av både hälsosamma och välsmakande frukt och grönt som bara väntar att bli upptäckta.