Den uteblivna positiva informationen

Läste för en tid sedan en ledarartikel om behovet att röra på sig. Innehållet hade utgångspunkten att vi rör på oss allt för lite utgående från gällande rekommendationer. Ledarens ärende är förstås angeläget men det som jag fastnar vid är den negativa tonen i texten, något som genomsyrar det mesta i nyhetsväg idag. Varför vill nyhetsvärlden mer eller mindre alltid utgå från det dåliga och det misslyckade, istället för att se det goda och se möjligheterna? Tänk om texten i ledaren skulle andas optimism och lyfta upp det fina i sammanhanget?

Ledarartikeln fick det att klia i fingrarna och att få experimentera med att omskriva innehållet. Att göra utgångspunkten positiv och ljus och ha en mera berömmande attityd till faktainnehåll än vad ledaren hade som utgångspunkt.

Här följer en kopia av ledarens inledning:

För lite motion. En passiv livsstil. För mycket skärmtid.

Undersökningarna om barns och ungdomars motionsvanor ger närmast alarmerande resultat – och reflekterar utvecklingen i hela samhället. Om Finland en gång skapade sig en identitet som en stor idrottsnation är landet numera närmast en överviktig och stillasittande nation. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är redan 15 procent av ungdomarna i åttonde och nionde klass överviktiga. Bland yngre barn förekommer än så länge inte märkbar övervikt, men om inte trenden vänder är det en tidsfråga innan också barn i lågstadieåldern dras med viktproblem och medföljande besvär.”

Här följer min omskrivning av inledningen:

Barn och ungdomar motionerar och är aktiva, trots mycket skärmtid.

Undersökningar om barns och ungdomars motionsvanor visar på att många barn rör på sig och förstår betydelsen av en aktiv livsstil. Finlands identitet som en idrottsnation är inte på samma standard som tidigare men av våra ungdomar kan vi också i fortsättningen räkna med att de kan prestera på hög nationell och internationell nivå. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är hela 85 % av barn och ungdomars vikt i åttonde och nionde klass helt normala. Bland yngre är siffrorna ännu bättre, där råder just ingen övervikt alls. Hoppeligen är detta ett resultat av att föräldrar, daghem, och skolor har insett betydelsen hur viktigt det är för barn att redan från unga år leva hälsosamt, njuta av att vara fysiskt aktiv, äta frukt och grönsaker och sova tillräckligt.

Ledaren var förstås längre än detta, detta är nu bara den korta inledningen. Jag har inte förvrängt fakta men tolkat den med mera positiva glasögon. Antagandena står jag för själv. Kanske mitt försök till ett mer positivt budskap inte är lika rafflande men visar på alternativa möjligheter för oss alla att se på saker och ting. Jag tror att vi alla skulle må bättre om vi skulle få mera ljusa och positiva budskap levererade till oss än att bli överöst av katastrofinformation. Kanske en mera positiv infallsvinkel på kommunikationen kunde skapa en bättre nationell självkänsla i vårt samhälle?