Bukklubben, en lyckoträff för många män?

Bukklubben, en verksamhet som pågick under åren 2006-2015, utvecklad ursprungligen för män, visade sig vara en lyckoträff för flera av deltagarna. I den uppföljning som vi har gjort av vår Bukklubbsverksamhet förbättrades männens fysiska kondition, den upplevda hälsan och bukomfånget minskade.

Männen var medlemmar i Bukklubben ca ett halvt år. Medlemskapet gav många redskap för att kunna förändra sina vanor veckovisa motivationstexter, rapportering av vanor (registeringshäfte och ett dataprogram som följde med utvecklingen och relaterade till gruppens medeltal i bl.a. stegmätning), några informationsträffar där det ingick motivations föreläsningar med teman som hur förändra sin vanor och hur få dem att bestå. På begäran av några grupper ordnades också gemensamma gruppträffar där man prövade på nya motionsformer.

I början och slutet av medlemskapet hade männen möjlighet att fylla i frågeformulär om sin hälsa och genomföra UKK institutets hälsokonditionstest (ger ett hälsoindex). Utgående från testerna och frågeformulären kan vi säga att åtminstone för männen som deltog i testerna var medlemskapet lyckat. Statistiskt signifikanta förändringar såg vi bl.a. i att man i början

  • ansträngde sig så att man blev lätt andfådd i medeltal 1,1 gång per vecka och i slutet 2,3 gånger per vecka
  • uppskattade sin kondition som snäppet sämre än andra män i samma ålder, och i slutet uppskattade man konditionen som lika bra som hos andra män
  • uppskattade sin hälsa som 3,2 poäng på en skala från 1- 5 ( 3= ganska bra, 5= ypperlig hälsa) och i slutet som 3,7 poäng, dvs hälsan närmade sig klassifikationen bra
  • visade Hälsoindexet på en låg hälsokondition för gruppen, medan i slutet hade gruppens Hälsoindex stigit så, att de hade en nästan god hälsokondition
  • var midjemåttet i medeltal 106 cm och i slutet av medlemskapet 101 cm. Ett midjemått över 102 cm hos män uppskattas öka risken för sjukdomar relaterade till övervikt och bukfetma
  • var BMI i gruppen i medeltal 29,1 och i slutet 28,1. Ett steg i rätt riktning, normalvikt BMI<25.

För männen som deltog och fullföljde Bukklubben var det en lyckospark, men också som verksamhet hade Bukklubben många framgångsfaktorer. Projektet var ett hälsofrämjande projekt som lyckades fånga upp sin målgrupp, d.v.s. lätt överviktiga män i arbetsför ålder villiga att förändra sina levnadsvanor innan hälsan har tagit skada. Metoderna och redskapen som användes hade utvecklats tillsammans med målgruppen och det fanns flera metoder och redskap. Utvärderingen visade också att olika redskap fungerade olika bra för olika män. Även om många män på förhand inte var intresserade av gruppverksamhet så visade det sig, att med rätt sätt är gruppverksamhet en effektiv form att förändra också mäns levnadsvanor. Änni idag finns det en liten grupp män som fortsatt yoga i grupp från att de 2009 deltog i Bukklubbens yoga. Vad är finare än veta att åtminstone dessa mäns hälsofrämjande vanor har bestått?

Också om Bukklubbben så småningom nådde sitt slut mycket som följd av den tekniska utvecklingen (smart phones och appar), så består en del av Bukklubben som ett motiverande material på våra web sidor. Teman som finns i materialet är fortfarande högaktuella och kan stöda till förändringar i levnadsvanor!

Bukklubben3.