Drömma om att röra på sig

Drömmarnas motionsdag  organiserades första gången i 10.5. Det är en dag, då alla finländare har möjlighet att arrangera sitt motionsdags evenemang, men man kan också delta i allt möjligt från brännbolls spel till öppna träningar.  ”Drömmarnas motionsdag” är ett motsvarande evenemang som ”Restaurangdagen” eller ”Konstens natt”. ”Drömmarnas motionsdag” är också ett steg till en större dröm, som fortsätter i Drömmanarnas motionsmånad i september och Drömmarnas motionsår 2017.

 
IMG_2926Hurdan skulle din dröm motionsdag vara? Eller dröm motionsgång?  Förutom att man funderar på de här frågorna, kan man också fråga varför vi behöver utveckla en sådan här dag och varför behöver vi drömma om att motionera. Är det inte vanlig vardagsrutin att motionera?  Det är ofta enkel att ge orsaker till varför inte motionera idag. Forskning har t.ex. visat att kostnader för att motionera eller en länge distans till träningar är stora hinder för aktivitet.  Många har också känslan att man inte hinner röra på sig. En helt vanlig orsak är också det att man känner att man inte kan röra på sig.  För olika åldersgrupper har man också visat att sociala aspekter (t.ex. föräldrars stöd till barnen eller brist på kamrater i samma ålder) påverkar till att man inte rör på sig.  När vi intervjuade småbarns föräldrar i vår DAGIS studie, mest angivna orsaken till varför barnen inte motionerade var mörker och regnig vädret, bråttom i vardag och ingen lust av röra på sig.  Man kan alltid fundera om de här hindren är bara ursäkter. Alla de här hindren är sådana som man kan påverka om man är motiverad. Man kan söka en ny hobby närmare, och det är gratis att röra på sig i naturen. Det finns kläder för regnig vädret. Många gånger är det också så, att känslan av att det är bråttom eller att man inte att hinner motionera är bara en känsla och relativt, inte en realitet.

 

Ovannämnda orsaker är också en av orsakerna till varför ”Drömmarnas motionsdag” organiseras. Möjligheten till att motionera är gjord så enkel för alla, att det är svårt att ge en orsak till varför inte göra det. Alla kan delta utan att man behöver vara medlem i en klubb eller fastän man inte tidigare har prövat på gren. Jag hoppas att många av våra läsare först drömmer om hurdan deras dröm motionsdag skulle vara, därefter bekantar sig med webbsidorna var det finns information om alla evenemang, och sedan deltar i ”Drömmarnas motionsdag” i 10.5.