TEMADAGAR – Har det någon betydelse för människors beteenden?

Picture1-150x150För några veckor sen skrev jag bloggtexten om ”Drömmarnas motionsdag ”. Förutom den här motionsdagen finns det flera olika sorter av temadagar och -veckor som försöker öka medvetenheten om hälsobeteenden. Har du  till exempel hört om World Day for Physical Activity (den 6 April), Finlands barns skogsresadag (den 12 april)  eller Worlds Health Day (den 7 April), som alla har varit under den senaste månaden? I USA har man till exempel räknat att det finns 200 temadagar inom folkhälsa under ett kalender år. En orsak för den stora mängden av dagar är att det  är lätt att organisera och kostnader för att organisera en dag är minimala. En bra fråga är om de här dagarna har någon effekt på människors beteende?
En helt ny forskning från USA undersökte betydelsen av dessa temadagar. Som fallstudie i studien var dagen som kallas American Cancers Society’s Great American Smokeout. Den här dagen har varit den tredje november under de senaste 40 åren. Forskarna analyserade den dagliga nyhetsmassan som gällde att sluta röka mellan åren 2009 och 2014. Dessutom analyserades hur människorna har skrivit eller delat meddelanden gällande att sluta röka i Twitter under samma tidsperiod. Till sist analyserades också hur människor sökte information gällande att sluta röka  via Google eller Wikipedia under samma tidsperiod. Mera om forskningsmetoderna kan man läsa i artikeln.
motionskort_2013_087-scaled1000-150x150Sammanfattningen av forskningsresultaten är att dagen har betydelse för människors medvetenhet om dagen, men också för beteendet. Jämfört med en vanlig dag ökade Great American Smokeout dagen nyheter kring ämnet att sluta med 61 procent. Det fanns också en 13 procents ökning i Tweets gällande uppmuntrande att sluta röka under den här temadagen jämfört med en vanlig dag. Människor gjorde också 25 procent mera sökningar om teman ”sluta röka”  i Google.  Därtill fanns det 42 procent mera besök på Wikipedias sida som gäller hur sluta röka. De här resultaten berättar naturligtvis inte hur många verkligen slutar röka, men de visar att budskapet har nått folket och uppmuntrat dem att ta steget mot en hälsosammare riktning. Så baserat på den här forskningen, så kan de här temadagarna  ha en betydelse för människorna och deras beteende.
Har du redan funderat vad du ska göra 10.5. på ”Drömmarnas motionsdag”? Olika alternativ hittar du på följande sida: http://www.unelmienliikuntapaiva.fi/tapahtumat