Nedsatt smaksinne, försvunnen aptit?

I februari skrev jag om bitter smak och nu fortsätter jag med temat smak genom att fundera på det från ett lite annat perspektiv, nämligen förändringen av smaksinne. När jag säger smaksinne så egentligen menar jag både smak- och luktsinne för att en stor del av vår smakupplevelse egentligen uppstår tack vare vårt luktsinne. Matens dofter och nyanser känner vi med vår näsa. Därför om man t.ex. har en envis förkylning och är täppt i näsan känner man det lätt i munnen som ett försvunnet smaksinne.

Som barn lär vi oss att tycka om olika smaker och detta påverkas av gener och omgivningen. Det hur vi känner smaken av olika mat känns inte likadant under hela vårt liv utan smak känslan förändras under åren. Orsaken till förändringen kan bero på sjukdomar, läkemedel, hormoner osv. Och också det att vi åldras. Försämringen av luktsinne och förmågan att känna olika smak blir märkbar vanligen efter 60 års ålder. Studier i kontrollerade omgivningar har visat att känslighet att känna alla fem grundsmaker kan försämras, på samma sätt som syn och hörsel också kan försvagas. Inverkan av försämrat smaksinne på kostvanor i det verkliga livet är inte så entydigt eftersom matpreferenser påverkas av så många andra saker så som sociala och psykologiska faktorer.

Varför kan det vara problematiskt om smak- och luktsinne blir sämre av någon orsak? Alla som någon gång har haft täppt näsa vet att om man tappar sitt luktsinne och inte kan känna hur maten smakar så försvinner lätt i samma veva också aptiten. Dålig aptit är ett problem speciellt bland äldre om det leder till en minskad mängd äten mat på lång sikt. Alla behöver tillräckligt med energi och näringsämnen för att upprätthålla en god hälsa och livskvalitet. Försämrad smak- och luktsinne är inte den viktigaste orsaken till minskad aptit, utan större inverkan tycks ändå t.ex. svårigheter i ätandet eller det att läkemedel får en att må illa ha för hur mycket man äter. Också ensamhet kan få en att tappa matlusten.

Vad kan man göra om aptiten har minskad? Min kollega Susanna Strandbacka skrev i november ett inlägg om äldres matintag och tips hur man kan berika maten så att man får i sig tillräckligt med näring. Också måltidsmiljön kan påverka matlusten, så det lönar sig att satsa på matsituationerna och duka fint och göra det vackert och trevligt kring maten.
table-791149_960_720