Vad påverkar småbarns sockerintag? Föräldrars och dagispersonals tankar

cupcakesSom en del av vår DAGIS-studie har vi intervjuat föräldrar och dagispersonal om vad de upplever att påverkar barnens fysiska aktivitet och ätande. Med tanke på sockerintag blev det mycket diskussion.
Föräldrarnas och dagispersonalens syn var förstående och flexibel gällande sockerintag och att äta något gott, tvärtom mot det har diskuterats i media under de senaste åren. Dagispersonalen konstaterade att utbud av sockerrik mat och dryck har minskat drastisk under senaste åren i daghemmet och några tyckte att i vissa fall har det gått för långt: ibland är bärmos eller yoghurt så sur att ingen äter det.
Föräldrarna upplevde att de själva hade den största rollen i barnets ätande, som rollmodell och som den som köper all mat. Föräldrar skiljde åt två typer av sockerintag: det som kommer från ”vanlig mat” som yoghurt och flingor och det som var ”något gott” som godis och kex. Sockerinhaltig yoghurt och flingor uppfattades ändå som ”riktig mat” trots hög sockerhalt. Ändå konstaterades det att man skulle ju kunna köpa något hälsosammare i stället. Om att äta något gott, konstaterades det att när man själv ändå äter också sött, varför borde man förbjuda samma njutning från barnet.
Föräldrarnas inställning till daghemmet varierade. Å ena sidan tyckte föräldrarna att man i daghemmet serverar barnen hälsosam mat och att där äter de också grönsaker, till och med i det mån att man inte behöver satsa på att servera grönsaker hemma. Å andra sidan, oroade de sig för att barnen får för mycket socker från daghemmets mellanmål, såsom krämer, bulla och saft. En erfarenhet från våra intervjuer var att det sist och slutligen verkar som om föräldrar och daghemspersonal har rätt lite kunskap om vad den andra parten tänker om vilka faktorer som påverkar barns matvanor. Mera kommunikation och samarbete mellan daghem och föräldrar gällande barnens matvanor skulle säkert gagna barnens matvanor.