Vad tycker skolbarnen själva att är en hälsosam livsstil?

FOL6936Enligt 8 till 12 åriga irländska barn ingår det i en hälsosam livsstil i viktighetsordning följande; Att äta hälsosam mat, sova tillräckligt, röra på sig tillräckligt, inte röka och att ha stödande föräldrar. Den irländska undersökningen presenterades på den internationella kongressen för ”Childhood studies” som hölls i Åbo förra veckan.

 

Undersökningen fångade mitt intresse eftersom metoderna var andra än dem som jag själv har använt. Barnen hade deltagit i verksamheter där man använde sig av gruppintervjuer, måla livslinjer, göra upp kartor av kroppen, golvmattor, arbetsverkstäder där man försökte nå konsensus och rav östning. Fördelen med dessa metoder är att man antagligen nådde större delaktighet och engagemang än med hjälp av frågeformulär och samtidigt kan det ha varit metoder som ger en större insikt i vad som är viktigt enligt barnen. När skolbarnen funderade på vad som är hälsosamt ätande enades de om att i hälsosamma kostval ingår mycket frukt och grönsaker, mjölk, vatten och tillräckligt med vitaminer och mineralämnen. Förutom detta, hade skolbarnen också enats om att man väljer restauranger som serverar hälsosam mat.

 

Forskarna hade också tillsammans med lite äldre skolbarn, 13-18 år, undersökt vilka omgivningsfaktorer som kunde vara stödjande eller hinder för en hälsosam livsstil. Där lyfte de äldre barnen man fram också sådana faktorer som man som vuxen kanske inte genast tänker på. Bland annat hade man listat upp att det skall finnas tidningar som identifierar vilka publicerade bilder som är fotoshoppade, att man skall bli accepterad sådan som man är (i syfte att främja den mentala hälsan), idrotts- och gymnastiklektionerna skall vara uppbyggda så att de motsvarar allas behov, föräldrar skall erbjuda hälsosam mat åt sina barn, man skall lyssna på skolungdomar och det skall finnas lärare som kan guida elever och minska stress. Intressanta faktorer som tyder på att många skolbarn tänker på hälsa och hälsosam livsstil rätt brett.

 

Skolungdomarna identifierade också hinder för en hälsosam livsstil bl.a. orealistiska kroppsbilder via media, det att man skador sig själv t.ex. via ätstörningar som en följd av mobbning eller mental obalans, föräldrar som inte är närvarande -inte bara fysiskt utan också mentalt och att föräldrarna inte orkar lära känna sina barn och ungdomar ”på riktigt”, prov som orsakar stress, lektioner i skolan som inte ”på riktigt” lär ut hur man skall leva hälsosamt, ingen som lyssnar och dåliga relationer till kompisar. Igen många tänkvärda faktorer! I DAGIS undersökningen (www.dagis.fi ) på Folkhälsan jobbar vi med 3-5 åriga barn. Också vi kommer att höra vår målgrupp under hösten 2016 gällande levnadsvanor. Hur vi exakt gör det vet vi inte ännu, men jag hoppas på att barnen kommer att uppleva att de är delaktiga, de accepteras såsom de är och att någon lyssnar på dem.

FOL6735