Att skapa bryggor och förstå samband

NNC2016_2 Jag har under 3 dagar fått ta del av den  Nordiska nutritionskonferensen, den 11:e i ordningen.

Syfte med konferensen är bland annat att skapa bryggor mellan folkhälsa och klinisk nutrition och på så sätt få en bättre förståelse för samband mellan mat, matvanor, livsstil, hälsa och sjukdom. Presentationerna och diskussionerna omfattade parallella spår för folkhälsa och klinisk nutrition, med gemensamma plenarsessioner. Det finns ett stort behov av att kunna förklara sambanden på ett enkelt sätt och efter 3 dagar på konferens kan jag säga att många forskare inte är bra på att förklara sina resultat! De kunde gott vara lite tydligare i sina presentationer om de vill nå ut med sin forskning och jag förstår så väl att det blir fel i media, både traditionell tidningsmedia och socialmedia lyfter ofta upp enskilda forskningsresultat, utan att förstå helheten. Därför är det fint att SNF, Swedish Nutrition Foundation skapat en portal där man erbjuder saklig diskussion om mat och hälsa. Nutritionsfakta.se är också en bra kanal för oss som skall förmedla information och kunskap till konsumenten.

Programmet erbjöd en bred vetenskaplig bas och var mycket varierande, bland annat områdena kost och näring under graviditet och för små barn, fettkvalitet, D-vitamin, kost för äldre, matvanor och ätbeteende och kopplingen mellan nutrition och hållbarhet. Aktuella ämnen var den nordiska dieten och utmaningar som FODMAP vs gluten.

Redan i inledningstalet kunde vi konstatera att vi i norden äter mycket bra och att nutritionsstatus är stabilt i jämförelse med övriga delar av världen. Mycket stora framsteg har gjorts inom den genetiska forskningen de senaste 10 åren vilket är betydande för prevention av sjukdomar.

Summa summarum kan man säga att nästan varje forskare avslutade sin taltur med att det behövs mycket mera forskning inom området.

Mycket mera material hittar ni på nutritionsfakta.seuntitled

Nu ska vi inte skapa fler bryggor, utan ge oss ut på bryggan och fira midsommar!

Ha det gott!

 

111-1024x576