Är barnen för trötta att röra på sig?

För några månader sedan funderade jag om i stället för en särskild beteende rekommendation borde vi ha rekommendation för 24 timmar. Då berättade jag också att Kanada kommer att vara det första landet, som har en 24 timmars rekommendationer för barnen. Rekommendationerna har nyligen publicerats.

 

RC_Twitter_ENI de här rekommendationerna lyfter man upp hur viktighet det är med barnens sömn. Det rekommenderas att barn i åldern 5-13 år sover oavbrutet i 9-11 timmar per natt och äldre barn 8-10 timmar per natt. Barnen borde också ha regelbundna läggdags- och väckningstider. Många nya forskningar visar hur tre beteenden – stillasittande tid (speciellt skärmtid), sömn och fysisk aktivitet – har ett inbördes förhållande med varandra. Om barnen har varit tillräckligt fysiskt aktiva, sover de bättre. Om barnen inte har sovit tillräckligt länge, orkar de inte röra på sig. Forskning visar också att varenda stillasittande timme per dag försenar läggdagstiden med 3 minuter.  Dessutom, skärmtid speciellt just före läggdags har ett samband till sömn som är kortare och har flera avbrott.

Enligt de kanadensiska rekommendationerna borde barnen ha högst 2 timmar skärmtid under fritiden och åtminstone 1 timme rask till belastande fysisk aktivitet per dag. All annan tid där i mellan borde sedan vara lätt fysisk aktivitet eller hårdare aktivitet, speciellt ute. De här rekommendationerna är ambitiösa, och det finns mycket jobb för att nå de här rekommendationerna. I rekommendationerna presenterar man att bara 9 procent av barnen i Kanada når fysisk aktivitets rekommendation och bara 24 procent av barnen har högst 2 timmar skärmtid. Nästan en tredjedel av barnen behöver också mera sömn.  De här rekommendationerna är kanske det första steget, men det mer utmanande och viktigare steget är att förändra barnens beteende så att de mer följer rekommendationerna.