Var är alla pappor?

Det finns flera forskningar som har undersökt samband mellan föräldrars uppfostringsstil eller föräldrars attityder/normer/ beteenden och barnens levnadsvanor. Men är det verkligen föräldrastilen eller mammornas stil, attityder, normer och beteende som vi borde diskutera? Det är med största sannolikhet mamma som är den som har svarat på frågeblanketten gällande föräldraskap i en forskning.IMG_2926 I Phil Morgans keynote presentation på ISBNPA kongressen hade han undersökt noggrant fördelningen av deltagande mammor och pappor i interventionsforskningar som gäller barns levnadsvanor och hemmiljö. Andelen pappor som har deltagit är 6 %. Därmed kan man nog säga att vi än så länge vet verkligen lite om pappors inverkan på barns levnadsvanor.
IMG_7322En av de största utmaningarna för forskare är just det att pappornas andel av alla som svarar blir så liten, att det är omöjligt titta på skillnader mellan pappor och mammor gällande deras attityder, normer och självkänsla i relation till barns levnadsvanor. Det lilla som vi vet, är att pappornas roll är annorlunda än mammornas. Papporna brukar ha ett mera aktivt förhållande till sina barn. De till exempel leker och rör på sig tillsammans med barnen. Det finns också forskning som visar att pappornas roll är viktigare för småbarnens skärmtid än mammornas. Morgan själv har också gjort två interventioner riktade till pappor och barn. I båda interventioner har man haft gruppbaserade sessioner för barnen och papporna, och papporna har också fått mera information om sin roll i familjen. Barnen har också haft missionen att vara verka som en ”personal trainers” och ta hand om sina pappors hälsobeteende. Barnen har till exempel försökt att uppmuntra papporna att inte ta med sig telefonen till matbordet och bett sina pappor att röra på sig tillsammans med barnen. Båda interventionerna har fått lyckade resultat gällande bättre levnadsvanor i familjen. De här studierna  stöder vikten av att forska i pappornas roll.
Varför deltar pappor inte i forskningar? Phil Morgan sade att det kanske inte är det att de inte vill, utan att rekrytering av pappor är annorlunda än att rekrytera mammor. Han har till exempel använt sig av text meddelanden, Facebook och andra pappor för att rekrytera pappor till sina studier. I studier brukar man ge bara en föräldrablankett till en familj, så är det så att mammorna hinner svara på den först?  Morgan sade också att papporna kanske inte förstår att deras roll som pappa kan ha annorlunda betydelse för barnens levnadsvanor och att det är också viktigt att pappor deltar i forskning. I alla fall, i slutet av sitt tal sade Morgan att det viktigaste av allt, är det som händer tillsammans i familjen, mellan papporna, mammorna och barnen. Det kommer jag fortsätta att diskutera i följande blogg.