Tillsammans

Förra gångenIMG_7828-470x140 berättade jag om pappornas roll för barnens levnadsvanor. Delvis baserade jag min text på Phil Morgans keynote föreläsning på ISBNPA kongressen. Det andra temat som han och många andra forskare lyft upp under kongressen var temat ”co-operation” i familjen. En del av Morgans interventioner för pappor och barn har varit att möjliggöra fysisk aktivitet tillsammans i familjen. Det har betytt att pappor har fått mera information om hur viktigt är det att röra på sig tillsammans och att pappor och barn har haft en gemensam rörelsedag tillsammans under interventionen.

blazepress5

Källa: http://blazepress.com/2015/05/27-powerful-images-that-sum-up-how-smartphones-are-ruining-our-lives/ (Stephen Byme)

Den andra intervention gällande co-operation i familjen, som presenterades under kongressen, hette Home Plus. Den här Home Plus intervention hade ett enkelt ide: att öka gemensamma måltider i familjer och att minska skärmtid speciellt under måltiderna Familjerna deltog i en 10 månaders intervention och under de här månaderna hade familjerna 10 träffar. Mellan träffarna ringde en forskningsassistent till familjerna. Under de träffarna diskuterades det till exempel om betydelsen av gemensamma måltider, hälsosamt mat och hur man kan laga maten tillsammans inom familjen. Familjerna lagade också mat tillsammans med barnen under de här träffarna.

IMG_7828Varför är det viktigt att göra det tillsammans? Ett svar är betydelsen av rollmodell; mammorna och papporna visar en hälsosam rollmodell för barnen. Det andra svaret är det att göra tillsammans ger möjligheten för barnen och föräldrarna att diskutera tillsammans om olika saker och lära känna varandra. En del av interventionen var också det att genom träffarna hade familjerna möjlighet att träffa andra familjer och tillsammans med dem diskutera interventionens teman. Forskarna förde fram att förändringen i levnadsvanor kan många gånger hända lättare om familjer får nya praktiska tips och idéer från andra familjer istället för att höra det från forskare, som baserar sin information på rekommendationer och forskningar. Många forskare lyfte också upp att familjen borde ha gemensamma mål inom familjen istället för att ha individuella mål. Kanske är det nu dags att sätta några gemensamma familjemål för augusti?