Skolmaten är viktig!

FOL6955-1024x686Jag har skrivit om skolmat många gånger. Skolmaten diskuteras mycket och den är viktig både för inlärning och hälsa.

Nyligen hade jag och min kollega förmånen att besöka Göteborg och delta i en nordisk näringskonferens. Mycket intressant presenterades under dagarna,  bland annat presenterade Agneta Hörnell från Umeå universitet ProMeal studien, “Prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries”.

ProMeal studien  kartlägger skolmatens påverkan på inlärning och hälsa och olika strategier för lunchen i skolan jämförs. Med i studien är Finland, Sverige, Island och Norge. Hörnell berättade att det gjorts väldigt lite studier som utvärderar hur maten serveras i skolan och vilken roll skolmåltiderna har för det totala näringsintaget, inlärning, beteende och kognitiva funktioner.
Elever-som-räknar-1I Finland och Sverige får alla elever en kostnadsfri lunch, i Norge har eleverna med egen lunch och på Island är det delvis subventionerad lagad lunch eller medhavd lunch som gäller. Från respektive land deltog kring 200 tioåringar i studien. Dessa tioåringars energi-och näringsintag av skolmåltiden samlades in under en vecka med hjälp av fotografier på lunchbrickor och matlådor före och efter måltiden. Systematiska observationer av elevens beteende och kognitiva funktioner gjordes efter varje måltid.

Hörnell fokuserade på de kognitiva mätningarna i sin presentation på konferensen. Föräldrars utbildning, det att man bor med båda sina föräldrar, samt att man åt en varm måltid varje kväll inverkade positivt på inlärning och arbetsminne. Finländska elever var överlägsna i alla mätningar. I alla länder var det så att pojkarna var snabbare och flickorna hade fler korrekta svar. Hörnell berättade att man nu analyserar data men hoppas få mera kunskap för framtida insatser för att förbättra elevens närings och energiintag från skolmåltiden.

Alla vi som har barn i skolan vet säkert skillnaden på barnens humör och ork när de ätit bra eller inte i skolan. Jag hoppas att kommunerna skulle prioritera skolmaten mera samt att det skulle serveras mera frukter och grönsaker i skolan. Jag hopps också att eleverna har möjlighet att påverka vad som serveras i skolan samt hur det ser ut i matsalen.