Hur mycket motion är tillräckligt?

sneakersDet är nog få som har undgått att motion är bra för människan. Alla vet att det är bra, men det är långt ifrån alla som rör på sig tillräckligt. Vad ÄR då tillräckligt? Räcker det med att jag mår bra av det i stunden eller behöver jag tänka mer långsiktigt? Det är ju upp till var och en, men det finns ett ansvar hos de proffessionella på området att sprida aktuell information. Vi behöver uppdaterade rekommendationer gjorda av pålitliga instanser då informationsflödet bara växer hela tiden. Samtidigt ska rekommendationerna vara rimliga och möjliga att uppnå. I dagarna skall nya rekommendationer för småbarn lanseras och jag väntar med spänning på dem.

De senaste veckorna har social media svämmat över av artiklar och blogglänkar om en nyligen gjord större forskning om fysisk aktivitet. Forskningen är stor och resultatet visar en dimension som tyder på att våra nuvarande minimirekommendationer för fysisk aktivitet (vuxna) kanske varit allt för blygsamma. Idag lyder rekommendationen för vuxna att vi åtminstone borde röra på oss med måttlig intensitet 2,5 h i veckan alternativt 1 h 15 min mer ansträngande rörelse. Enligt den här nya forskningen skulle det behövas det upp till 6 ggr mer rörelse i veckan för att effektivt förebygga ett antal folksjukdomar (t.ex. diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar). I timmar blir det 16 respektive 8 (måttlig/ansträngande intensitet). Utmaning? Alldeles säkert för de allra flesta.

Hur ska man då förhålla sig till resultaten som kan kännas som en utopi för många att följa? Det är värt att minnas att forskningen bara mätt en dimension och kan knappast direkt ändra på nuvarande rekommendationer. Oavsett tror jag att vi oftast behöver och klarar av mycket mer rörelse än vi tror (finns även motsatta exempel). Kanske vi ska tro på vår förmåga mer och inte ska vara så rädda för att t.ex. överanstränga oss? Jag tror att vi behöver få in mer av rörelse, som sker i behagligt tempo och som vi orkar med i långa stunder. Sådan rörelse, som bakas in i vardagen, i jobbet, i skolan, på äldreboendet, på fritiden. Rörelse som blir en naturlig del av livet eftersom det prioriteras och stöds samhället, av miljön samt av organisationer och dess ledningar. Ja och sen mer av det som ger oss rörelseglädje, då vi glömmer plikten att röra på oss.

Telefonen-samsung-331Någon kanske kan tycka att det är var och ens eget ansvar att röra på sig tillräckligt? Delvis är det väl alltid det, men mycket beror ju också på de yttre förutsättningarna. Statusen på fysisk aktivitet behöver höjas i beslutsfattande och i verksamhet som traditionellt är stillasittande om vi finländare ska bli den aktivaste befolkningen i världen år 2020 (Suomi 100, VALOS vision). Fysisk aktivitet kunder oftare användas som ett verktyg i hälsofrämjande interventioner vars målsättning är något helt annat än att öka just denna, t.ex i integration eller socialt samspel? I Gåkampen (www.gakampen.fi) som startar den 10.9.2016 är det t.ex Östersjön och dess hälsa (miljöfrågor) som är en av morötterna för oss att gå mer.

Alla människors utgångsläge och det sammanhang de finns i är olika och det kan inte förbises utan endast ödmjukt respekteras. Vi behöver oftare fråga vad motiverar och inspirerar till rörelse samt vad är det som gör att vi kanske väljer det rörligare alternativet? Rörelseglädje i all ära, men om vi ska uppnå 1-2 timmar fysisk aktivitet per dag och även hinna med annat på fritiden behövs också integrerad vardagsrörelse genom lek, spel, möten, förflyttning och mer manuellt kroppsligt arbete. Funkar det i ett samhälle där allt baserar sig på teknologi och snabba, bekväma lösningar? I ett samhälle där normen är att man sitter på dagis, i skolan, på möten, i bilen/bussen, på restaurangen och i soffan?

Hur mycket är då tillräckligt? Varje individ är unik och har ett personligt förhållande till fysisk aktivitet, för att inte tala om utgångsläge. Därför är en rekommendation alltid endast riktgivande och inte en allmängiltig regel.  Gäller att känna efter vad man mår bra av OCH var ens gränser går.

Min personliga rekommendation lyder så här: All rörelse räknas och är aldrig onödig. Jag strävar till att se möjligheterna till rörelse i min omgivning. Min kropp och knopp är gjord för rörelse och mår bra av det. Jag utmanar mig själva lite oftare och njuter sedan av effekterna då jag ägnar mig åt den viktiga återhämtningen. Jag strävar till att öka den dagliga mängden fysisk aktivitet upp till max 1-2 h/dag under en vecka. Det gör jag genom att planera och baka in rörelse i vecksoschemat. Jag ser till att variera motionsformen och takten regelbundet. Jag njuter av de sociala sammanhang motinen erbjuder.

Vilken är din rekommendation för dig?