Ute i stora världen

Ute i stora världen

Kathrine och pojkejpgJag hade nöjet att förra veckan följa med på ett fältbesök i Australien tillsammans med forskaren Kathrine Downing från Deakin University i Melbourne. Hennes översikt om effekter av interventioner där man önskat begränsa småbarns skärmtid och stillasittande publicerades samma dag. Det positiva budskapet från översikten är, att det verkar som om man har möjlighet att bland småbarn minska skärmtid och stillavarande tid. Bland de studier som nu finns tillgängliga och som har haft som syfte att minska skärmtiden så hade studierna i medeltal lyckats minska småbarns skärmtid med ca 17 minuter/dag. Likaså hade man, i andra studier där man ville minska stillasittande eller öka fysiska aktiviteten lyckats minska den stillavarande tiden och öka rörelsen istället.

Katherine har efter sin översikts studie lagt upp ett projekt ”Mini Movers” där hon med motiverande samtal och personliga målsättningar önskar att föräldrar till 2-3 åriga barn blir medvetna om sina barns skärmtid och att man kan begränsa den. Mammorna och barnen som deltar i studien har bjudits in via mamma-barn grupper. Undersökningen börjar med att barnen får ett par trikåshorts som de har på sig under en vecka. I shortsen har man med kardborreband fäst en mätare som mäter om barnet sitter eller står upp/rör på sig. Efter att barnen har burit shortsen en vecka lottas de sedan till interventions- eller kontrollgruppen. De mammor som är i interventionsgruppen uppmanas under ett kort 10 minuters samtal göra en snabb uppskattning av sina barns tid framför TVn. Därefter får de välja ett mål för hur mycket de vill begränsa sina barns TV tid. Det finns några färdiga mål som man kan välja mellan eller så väljer man ett eget mål. Under de följande 6 veckorna får mammorna en gång i veckan ett uppmuntrande meddelande där man uppmanas komma ihåg sina målsättningar. Efter 6 veckor görs en ny mätning på barnen. Vad väljer då mammorna för mål? De flesta väljer att försöka begränsa sitt barns skärmtid till högst två timmar per dag, då de hör att rekommendationen är att skärmtiden borde vara under detta. Förra veckan träffade Kathrine den första mamman tillsvidare bland ca 30 mammor som valde att ha som mål en skärmfri dag per vecka!
Själv sade Kathrine att hon under sina samtal har varit överraskad över hur många som spontant säger att de är osäkra på om de klarar av att begränsa sin 3-årings skärmtid till endast 2 timmar per dag. Vad kan det göra att mammorna har en så låg självtillit till att de inte klarar av att begränsa? Är det så att föräldrar är stressade och trötta? Ger skärmen ger en omedelbar hjälp då barnet har tråkigt, är trött, sällskapssjuk, känner sig ensam osv? Ger föräldrarna också sig själva en snabb belöning genom att sitta framför en skärm? Finns det flera skärmar i hemmen så att de är ständigt där och påminner om den snabba belöningen? Till denna studie som Kathrine gör kunde man koppla många frågeställningar. Rekryteringen av flera mammor till studien fortgår ännu, så resultaten kommer om ca ett år. Men om studien lyckas, så vet vi att med korta motiverande samtal med mammor så kan man minska småbarns TV tid.Katrine2