Finländska barn, mer eller mindre fysiskt aktiva än annanstans i världen?

Finländska barn, mer eller mindre fysiskt aktiva än annanstans i världen?

20161116_181759Finländska barns fysiska aktivitet och faktorer relaterade till det är både på god och sämre nivå när man jämför med resten av världen. På onsdagen under öppningsceremonin av kongressen för fysisk aktivitet och hälsa (ISPAH) i Bangkok lanserades en utförlig översikt över den fysiska aktiviteten hos barn och unga i 38 länder runt om i världen. Tillsammans täcker dessa 38 länder över 60 % av världens befolkning. Var och ett land har under ca 2 år samlat in uppgifter från sitt eget land och sammanfattat uppgifterna som ett ”report card” över situationen i sitt land.

 

Jag hade nöjet att lyssna till ”fadern” för detta projekt Mark Tremblay från Canada under öppningsceremonin. Iden med ”report cards” är att varje land uppskattar sina för- och nackdelar gällande barns fysiska aktivitet enligt vissa standard frågor. Utgående från svaren betygsätter sedan varje land sina olika delområden och det finns möjligheter att jämföra länder sinsemellan. Mark Trembley och forskare runt hela världen har gjort ett enormt jobb under de senaste två åren. Den första översikten publicerades för två sedan.

Mark Tremblay poängterade flera gånger i sin presentation att detta ”report card” är ett bra redskap att användas av både på högre politisk nivå, men kan också användas av dem som jobbar med hälsofrämjande i praktiken. Tremblay pekade också på olika mönster som man kunde se i den fysiska aktiviteten. Överlag klarade sig flera länder i Afrika väldigt bra när det gällde den sammanlagda fysiska aktiviteten per dag. Detta tack vare den långa skolvägarna som barnen gör gående. En annan faktor var också att dessa barn hade mycket fri lek utomhus på fritiden. Några få länder i Europa var också högt på listan över sammanlagd fysisk aktivitet. Slovenien som har inkluderad i varje skoldag ledd fysisk aktivitet under 45-75 minuter kunde mäta sig med de Afrikanska länderna. Högsta betyg för aktiv transport (t.ex. skolväg, väg till kompisar osv) fick Zimbabwe och Nederländerna. Danmark och Finland hade också rätt bra poäng jämfört med många andra länder. Bland de europeiska länderna klarade sig Slovenien bra också när det gällde skärmtid, de slovenska barnen och ungdomarna hade låg skärmtid och betyget Slovenien fick för detta var betydligt mycket bättre än andra europeiska länder, Australien eller Nordamerika. I mönstren såg man också socioekonomiska skillander gällande fysisk aktivitet faktorer. Ju större sociaekonomiska skillnader det fanns överlag i ett land, desto sämre var det med många av indikatorerna för barnens fysiska aktivitet

 

Under kongressen har varje land hängt upp en poster som presenterar landets resultat. Senare idag kommer jag att ha möjlighet att lyssna till presentationer från vissa länder och efterföljande diskussioner. Alla länder har också gjort en kort översikt av sina resultat och dessa publicerades som öppna artiklar i JPAH på onsdagen . LIKES som koordinerade Finlands andel publicerade också på onsdagen en översikt av läget.20161116_184147

 

Vad var då Mark Tremblays egna hälsningar efter att resultaten har blivit klara? Han talade om en global kris gällande barns fysiska aktivitet som bör tas på allvar. Han poängterade att fysisk aktivitet hos barn borde vara normen, inte den att barn skall sitta stilla! En av största barriärerna för den såg ha vuxna, t.ex. föräldrar, som med sitt överbeskyddande skär ner på barns naturliga intresse att röra på sig och utforska och lära sig genom rörelse. Han såg också ett spöke i all transport och en stor utmaning i alla samhällen är att se till att aktiv transport ses som det mest attraktiva sättet och är ett säkert sätt att färdas.20161116_11075620161116_110846