Stress och övervikt hos barn – vad vet vi?

563554_3011048155379_866939778_n[1]
I slutet av november ordande vår forskningsgrupp ett seminarium om DAGIS-kartläggningens första resultat. I seminariet hade vi också två gästföreläsare, en av dem var Natalie Michels från Ghent universitet i Belgien. Michels pratade om stress, levnadsvanor och övervikt hos barn – teman som har fått mycket uppmärksamhet bland hälsoforskare under de senaste åren.

Michels presenterade mekanismer om hur stress kan påverka vikt och en var bl.a. ökning av stresshormonet kortisol, vilket åstadkommer att mera fett lagras i kroppen. En annan, ännu viktigare orsak är att stress kan leda till ett beteende som får en att gå upp i vikt, t.ex. känsloätande och minskad fysisk aktivitet.

Enligt Michels ser det i forskningen ut som om stress i sig inte har så stor direkt inverkan på vikt utan det har större inverkan hur man beter sig när man upplever stress. För tillfället försöker forskare ta reda på hur man kunde stöda barn att reagera på stress på ett sätt som inte leder till ovanor. Michels nämner känsloreglering som ett potentiellt koncept att ta tag i problemet. Känsloreglering hänvisar till en strävan att reglera ens känslor – hur man upplever och visar dem. Viktiga färdigheter för stark känsloreglering är medvetande och förståelse av känslor samt att kunna acceptera och klara av också negativa känslor. Bland annat är mindfulness som en strategi att reglera känslor just nu under lupp i forskningsvärlden .

Ännu finns det många frågor som kräver svar, t.ex. hurdan roll spelar gener i sambandet mellan stress och övervikt och vilken betydelse har olika händelser under fostertiden. I längden får vi säkert svar på de här frågorna och mera kunskap om olika strategier att reglera känslor som kan användas vi förebyggande av övervikt och fetma.

P.S. En forskningsgrupp här på Folkhälsans forskningscentrum har ett mindfulness projekt på gång. Läs mera om projektet här.