Vi äter och lär tillsammans!

Vi äter och lär tillsammans!

Nyligen lanserades de nya rekommendationerna för skolbespisningen, Vi äter och lär tillsammans. Dessa baseras på de finländska näringsrekommendationerna, Mat ger hälsa, som utkom 2014 samt kostrekommendationerna för barnfamiljer, Tillsammans kring matbordet, som utkom 2016.

Skolmåltiden är en viktig del av matfostran och ger glädje och energi under skoldagen. Skolmåltiden är en del av den dagliga undervisnings-, handlednings- och fostringsuppgift som läroplanen förutsätter. Rekommendationerna tar upp den näringsmässiga kvaliteten i lunch och mellanmål, måltidsmiljö, mattider, elevens delaktighet och samarbetet mellan olika personalgrupper i skolan.

Samma vecka som rekommendationerna lanserades träffade jag och min kollega Susanna Strandback över 60 stycken pedagoger och kockar från daghem, eftis och skola i Vasa, Helsingfors, Åbo och Mariehamn i samband med våra Kocka på! inspirationsdagar. Under dagarna diskuterade vi hur viktigt det är att lära barnen goda kostvanor tidigt för att de ska ha en god hälsa både på kort och lång sikt.

kockpå vasa

Frukt och grönsakståg, havtornssmoothie och annat gott som tillagades på Kocka på eftermiddagen i Vasa.

Vi presenterade smakskola som ett verktyg för att göra barnen intresserade av olika livsmedel. Tanken är att barnen och pedagogerna tillsammans skapar ett smakäventyr på daghemmet, eftiset eller i skolan och bjuder in föräldrarna. Vi tillredde även festgott/mellanmål som är lätta att göra med barnen och som inte kräver spis.

kosprå

Språkstimulerande material kring mat.

Vi provade också material som kombinerar språk och mat. Bland annat sagolådor, bildkort och lekar hittar du på våra sidor med språkverktyg.

Under Kocka på eftermiddagarna kom det tydligt fram att de som arbetar med barn tycker att maten och måltidsstunden är en viktig del av daghems-, eftis- och skoldagen. God och hälsosam mat tillsammans i en lugn miljö och vid rätt tidpunkt skapar matglädje och främjar inlärning.