Hälsa ger njutning

Hälsa ger njutning

Jag råkade i min Google iver landa på en sida som beskriver vilka Hälsotrender som råder 2017. Normalt brukar jag rätt snabbt klicka mig vidare från dylika rätt oseriösa sidor, men av någon orsak stannade jag denna gång kvar och läste igenom de olika uppräknade punkterna. Det mesta handlar uttryckligen om trender, sådant som är förbi lika snabbt som de kommit. Många av trenderna är skrivna för en mycket smal målgrupp, för sådana som jag skulle beskriva som så kallade hälsofanatiker. Men det som artikeln gav inspiration till är att jag började fundera på vad hälsa borde vara för var och en då man ser på hälsan kopplat till ens livsstil. Så jag tog mig friheten att skriva ner en egen något otrendig lista hur jag ser på några centrala ingredienser som skapar vår hälsa.

Hälsa görs i våra val. Hälsa är inget märkvärdigt men ändå något som vi möter i alla våra val vi gör. Vi kan i det mesta vi utför, väga in hälsoaspekter som antingen påverkar våra egna liv eller familjens eller har en inverkan på samhället vi lever i. Vad vi handlar i butiken, vilka transportmedel vi väljer och hurudana sociala sammanhang vi rör oss i påverkar oss själva och kan inverka på omgivningen runt om oss. Det viktiga är att vi är medvetna om detta och vill vi göra en skillnad väger vi in ”ett hälsotänk” i beslut vi fattar.

Hälsa finns i vår vardag. Varje dag kan vi göra något för vår egen och andras hälsa. Det kan handla om att fatta de små besluten som för hälsan i en positiv riktning. Att välja trappan i stället för hissen, inte glömma salladen till maten eller ringa sina föräldrar och fråga hur de mår. Små, små insatser som på sikt kan leda till positiva förändringar.

Hälsa kräver attityd. Att göra dagliga hälsoval kräver både motivation och karaktär. Då hjälper det att samhället runt om oss stöder oss i det vi väljer. Har vi en park eller ett vandringsspår i närheten av hemmet är beslutet att gå ut betydligt lättare att göra än om vi måste färdas långa vägar för att hitta stödjande miljöer. Men attityden att verkligen vilja exempelvis röra på sig, den måste komma från en själv. De personliga piskorna och morötterna behöver var och en alltså hitta för att skapa den rätta attityden.

Hälsa är balans. Optimalt är hälsa något som kommer in i vår vardag i lämpliga portioner. Vi cyklar och går då vi har möjlighet till det, vi äter regelbundet och mångsidigt och vi umgås med kolleger samt familjen. Allt detta bidrar till en förnuftig balans med tanke på vår helhetshälsa och hur vi mår. Lagom av det mesta ger vanligtvis en bra balans i slutändan.

Hälsa ger njutning. Att njuta borde vara det mest centrala då vi gör våra hälsoval. Kan vi känna att vi blir belönade med endorfiner, sk positiva belöningshormoner, då vi utfört något, då borde våra hälsoval varje gång upplevas som något njutningsfullt. Fysisk rörelse, ett gott matval eller trevligt umgänge kan alla producera dessa positiva endorfiner, som skapar en känsla av lycka och välbehag. Njuter vi av vår hälsoval mår vi alla bättre.

Hälsa är alltså något som du själv långt bestämmer över. Hälsans alla dimensioner kan förstås inte påverkas men många hälsofaktorer som finns i vårt vardagliga liv kan vi faktiskt göra något åt. Hoppas du har rätt attityd att skapa eller förändra för att uppnå balans på din hälsa. Gör du det så blir hälsan en njutning.