photo: Pixabay

Sockerberoende, finns det sådant?

I media har det varit mycket diskussion om så kallat sockerberoende för att det finns människor som upplever att de beroende av socker. Förra veckan hade föreningen i näringslära i Finland ett seminarium om socker och där diskuterades också sockerberoende. Inom forskningen diskuterar man om det finns mataddiktion, hurdan den i så fall är jämfört med andra former av beroende och hur den skiljer sig från till exempel hetsätning (binge eating).
Vidberoende har man ett tvångsmässigt behov att göra någon aktivitet eller uppleva ett visst känsloläge. Det har mycket att göra med en strävan efter välbehag och i princip kan man bli beroende av vad som helst som ger välbehag, till exempel att lyssna på sin favoritmusik. Kriterier för ett beroende är bland andra toleransökning, begär, och abstinenssymtom. Vidberoende sker förändringar i hjärnans belöningssystem och dopaminsekretion. Vissa människor har större risk för beroenden. Det har mycket att göra med låg impulskontroll och en hög grad av belöningssökande beteende. chocolate-551424_1920
När man jämför så kallad sockeraddiktion med andra addiktioner blir vissa skillnader klara. Medan narkotika och alkohol påverkar hjärnan direkt är detta inte fallet med socker eller andra livsmedel. Socker och annan mat påverkar hjärnans dopaminbanor indirekt och påverkan sker i ett annat område i hjärnan än då det gäller t.ex. alkohol. Människor som känner att de är beroende av socker vill egentligen inte äta bara socker och de skulle inte känna sig lyckligare av sockerlösning injicerad i blodcirkulationen. I stället är det intaget, alltså att äta (vissa) söta och smakliga livsmedel som man har lust på.
En del forskare anser att det inte är fråga specifikt om sockeraddiktion utan om mataddiktioner där människan är beroende av en viss slags mat, ofta sådan som innehåller mycket socker och/eller fett. Det finns dock oenighet om det är en viss mat eller ett visst beteende (ätande) som man är beroende av. Mataddiktion, om sådant finns, påminner mycket om hetsätning men de är inte samma sak.
För någon som känner att hen tvångsmässigt äter för mycket söt eller fet mat är det kanske inte så stor skillnad vad man kallar det. Det viktigaste är att få hjälp och stöd, trots att man säkert inte kan förvänta sig några enkla lösningar.