”… den ena av syskonen äter så gott som allt, och den andra inget”

”… den ena av syskonen äter så gott som allt, och den andra inget”

majsLåter citatet bekant för någon småbarns förälder? Så här uttryckte sig en småbarnsföräldrar för två år sedan i en gruppdiskussion inom folkhälsans forskningsprojekt DAGIS. Citatet var relaterat till frukt och grönsaksätandet och det att vissa barn verkar ha svårare att vänja sig vid de ibland lite bittra smakerna som karakteriserar grönsaker.

Föräldern till syskonparet där den ena åt alla grönsaker man bjöd på och den andra ingenting konstaterade till följande; ”…att hen inte kan tänka sig att olikheterna då beror på uppfostran eller föräldrarnas praktiker”? Varje barn är olika och varje växelverkan mellan ett barn och den vuxna är unik. Därför blir det också rätt utmanande att ge generella råd på hur skall vi gå tillväga om vi önskar främja våra barns grönsaksätande. Det här frågeställningar är väldigt intressanta och utmanande åtminstone enligt mig och en hel del forskning ur olika synvinklar börjar finnas inom området.

Vissa generella faktorer som främjar barns frukt- och grönsaksätande tycks ändå sticka upp i de flesta undersökningar. En av dessa faktorer är en rätt enkel sak som att det finns frukt och grönsaker synliga och tillgängliga. I våra gruppdiskussioner var det också en förälder som konstaterade följande: ”… joo, visst äter barnet. Därför har vi också alltid allt synligt framme. Så att de där grönsakerna och frukterna finns där hela tiden möjliga för ögat att se, är det så att man har gömt undan någon grönsak eller frukt i kylskåpet så då glömmer man nog bort den (fri översättning)”. Synlighetet och tillgängligheten kan också leda till mera dråpliga situationer som en annan förälder berättade under våra gruppdiskussioner: ”… nå, vår fyra-åring går själv och hämtar frukt och yrkar på att nu skall det ätas frukt och kan du skala nu? Och hinner jag inte skala eller märker vad som är på gång så äter fyra-åringen frukt med skal och allt (fri översättning)”.

Många upplever att barn och fruktätande är en enklare ekvation än barn och grönsaksätande. Man har långt förklarat detta med den söta smaken hos frukter och att den bittra smaken och kanske konsistensen på vissa grönsaker gör dem mindre populära. Vad gör man då för att främja grönsaksätandet? En omfattande studie runt om i Europa undersökte framförallt hur man ökar grönsaksätande hos småbarn. I projektet gjorde man flera olika sorters studier med barn i åldern 1-6 år. En av huvudresultaten från studien var att barn lär sig äta och tycka om smaken hos obekanta grönsaker bäst genom att bara servera grönsakerna till barnet tillräckligt många gånger. Man gjorde försök där man lindande in den obekanta grönsaken i bl.a. en söt smak eller försökte mjuka upp smaken, genom t.ex. att tillsätta fett eller salt, men i slutändan godkände barnen smaken bäst genom att smaka på grönsaken såsom den var tillräckligt många gånger. Att servera en grönsak 3-4 gånger räckte inte till för att barn skulle acceptera smaken utan man talade om 7-10 gånger. Det här gäller ju inte alla barn, men bland dem som var rädda för nya smaker och konsistenser, selektiva eller krångliga med maten så fungerade denna metod med tillräckligt många upprepningar. I fallet med 7-10 gångers servering handlar det om vårt agerande som föräldrar, klarar vi av att neutralt servera samma sak tillräckligt många gånger utan att nedslås av ett barn som vägrar smaka, smakar en pytteliten bit och sedan vägrar smaka mer? Har vi som föräldrar tålamod eller energi till detta? Är det viktigt för oss att lära våra barn att äta mångsidigt av grönsaker?

I våra gruppdiskussioner kom det också fram att några föräldrar i situationer med ett krångligt barn hade bett om stöd från barnets daghem. Tillsammans med daghemspersonalen hade man kommit överens om att barnet tränar på nya grönsaker i samband med lunchen. Många gånger lyckas man med detta på daghemmet där det finns andra barn som äter grönsaker och där personalen har ett annat känsloband till barnet än föräldrarna. Också barnets självförtroende att våga smaka stiger då barnet upplever att det lyckas. Med bättre självförtroende och kanske några smakgånger med sig från daghemmet kan det hända att smakande hemma också börjar flyta bättre!

Mer om att träna att äta grönsaker; booklet for parents
Mer om föräldrars tankar om vad som styr barns matvanor finns i artikeln
paprikapaprikat