Levnadsvanor hänger ihop

Många föräldrar undrar hur mycket tid deras ungdomar kan tillbringa framför elektroniska apparater. Det stämmer att skärmtid bland barn och ungdomar har ökat under årens lopp. Därtill att elektroniska media är ett praktiskt medel för att sköta sociala kontaktar och slappna av så har skärmtid också kopplats med oönskade följder: sömnproblem, ryggbesvär, övervikt, depression, brist på mentalt välmående och fysisk kondition. Frågan är naturligtvis hur mycket tid framför skärmar är ännu bra och vad är för mycket. Enligt rekommendationen för skolbarn och unga är över två timmer skärmtid dagligen för mycket. Ändå kan det vara olika från fall till fall; för några barn kan redan mindre tid vid spelkonsolen vara stressande och det beror också på hur man använder skärmen. I de flesta fall, är skärmtiden bort från det som kunde vara hälsosammare – dvs rörelse, eller fysiskt aktivitet.

20170412_181206

Våra ännu opublicerade resultat från 4262 finländska ungdomar, som deltog i en skolstudie under år 2010, bekräftar det som man har funnit i andra länder tidigare: hälsosamma levnadsvanor hänger ofta ihop. Det betyder att de som är fysiskt aktiva, är ofta desamma personer som sover tillräckligt och bra, har mindre skärmtid och äter hälsosammare. I vår studie var det bland flickor speciellt kort nattsömn på vardagar en av de ohälsosamma levnadsvanorna som kumulerar med andra ohälsosamma vanor. Många verkade ta igen sömnbristen under veckosluten, men trots detta fanns det samband med dålig sömnkvalitet och fysisk inaktivitet. Det kan vara att trötthet är en av de faktorer som särskilt bland flickor i tonåren sänker nivån för fysisk aktivitet. Då vi undersökte vilka levnadsvanor som bäst förklarade övervikten hos flickor, så var det ett beteende i vilket det ingick både hög skärmtid och låg fysisk aktivitet.

I allmänhet är det onödigt att demonisera en enskild levnadsvana därför att det är helheten som har betydelse med tanke på hälsan. Men att röra på sig verkar i alla fall vara nyttigt. Hur man gör det spelar ingen roll. Viktigt är bara att man njuter av det. När barn närmar sig tonåren och senare vuxenålder, behövs man kanske experimentera lite för att kunna hitta en ny hobby som fortfarande inspirerar en att röra på sig eller övergå till att vara aktiv i vardagen genom ”nyttomotion”. Vill man ändra levnadsvanor så kanske man skall börja med en sådan som personen tycker om att ändra, är motiverad för och den vägen kanske också en annan levnadsvana förändras till det bättre.