Vad gör grönsaker frestande för barn?

mabra01

För några veckor sedan skrev min kollega Carola Ray om barns frukt och grönsaksätandet. Hon konstaterade att tillgång till frukt och grönsaker hemma samt servering av frukt och grönt tillräckligt många gånger är några av de viktigaste saker när man vill stöda barn att äta frukt och grönt. Två forsningsartiklar har nyligen utredd också andra strategier som stöder samma mål. Utöver tillgång och bekanthet, tycker barn enligt studierna att frukt och grönt är mera begärliga när:

  • Föräldrarna också själva äter grönsaker. Föräldrarnas rollmodell är speciellt viktigt för småbarn. Äldre barn ofta har också jämnåriga som modell för ätandet.
  • Barnen har själv tagit del i att välja vilken frukt och vilka grönsaker som skall ätas och de har deltagit i matlagningen. Också själv odlade grönsaker verkar smaka bättre.

Det som inte verkar fungera är press och tvång eller belöning speciellt med någon annan mat. De här strategierna, samt att behandla barns känslor t.ex. att trösta med hjälp av mat kan tvärtom få barn att tycka mera om fet och söt mat.

Det finns alltså strategier som verkar fungera och praxis som är värd att undvika. Barn är olika och det som fungerar för ett barn fungerar inte nödvändigtvis för någon annan. Det lönar sig att pröva på olika sätt och välja de som lämpar sig bäst.

Här är ett roligt sätt att göra grönsaker mera lockande: