Jag har ingen hund men en kamera!

Jag har ingen hund men en kamera!

Vi alla vet att vi mår bättre av att röra på oss dagligen. Flera studier har visat att vi mår speciellt bra av att få komma ut och röra oss i naturen. Det får oss att slappna av och forskningen har visat att bl.a. blodtrycket sjunker ifall vi vistas mera i skogen. I Sibbo har t.o.m. läkare rekommenderat ”skogsbad” för patienter med stress, depression eller diabetes. Där utgick man att vistelsen i naturen är effektivare ju mera man är närvarande i naturen.
Ifall man har en hund så är man så gott som tvungen att röra på sig ute varje dag när man rastar hunden. Vi utan hund har inte samma måste, men skulle nog må bra av dagliga turer ute i närmiljön. Det är lättare att komma ut i närmiljön eller i naturen om man också har något annat mål utöver ökat välbefinnande, såsom t.ex. att hunden skall rastas. För mig är det kameran. Jag fascineras av hur vacker naturen är och kameran hjälper mig att se detta. Jag är mer närvarande i naturen med en kamera när jag försöker hitta det som är vackert,estetiskt eller bara tillräckligt intressant för att dokumenteras. Ett vackert väder uppmuntrar de flesta att gå ut och njuta av sol och värme. En kamera lockar en också att gå ut de dagar med sämre väder för just dessa dagar kan ljuset vara vackrare, det kan vara lättare att skapa harmoni i bilderna och möjligheten att få en fin bild ökar. Så förutom att kameran får mig att röra på mig ger den mig också stunder av närvarande tillvaro, kanske en form av mindfulness. Söker man på internet finns det faktiskt fotokurser med fokus på mindfulness, där tanken är att fotograferandet kan ge oss en lugnare och mer närvarande tillvaro.
Vi kan alla ha olika motiv som lockar oss ut i naturen, kanske en hund eller en kamera, men oberoende av vad motivet är så mår vi flesta bra av att vistas i naturen. Också Folkhälsan vill lyfta upp att naturen är en kraftkälla och uppmuntrar till utevistelse på olika sätt.