Hälsosammare mat hos vegetarianfamiljer?

Under de senaste årtionden har det blivit mera populärt att äta vegetarisk mat. En stor del av dagens vegetarianer är unga vuxna, vilket innebär att även småbarnsfamiljer i allt större utsträckning äter vegetarisk mat. I DAGIS-studien, som koordineras av Folkhälsan, rapporterade 4,5% av alla 700 deltagande familjer att åtminstone en av föräldrar är vegetarian.

”Om dinosaurier tycker om frukt och grönt, smakar det också i min mun.”

Janita Bergström har i sin pro gradu jämfört matvanorna mellan barn med vegetarianföräldrar och barn vars föräldrar inte är vegetarianer, med syfte att forska hur föräldrars vegetarianism påverkar barnets kost. Alla 3–6 åriga barn vars föräldrar var vegetarianer åt inte uteslutande vegetarisk mat, men de åt mera sällan kött än barn vars föräldrar inte var vegetarianer. Övriga kostvanor som skiljde sig mellan barnen var att barn i vegetarianfamiljer oftare åt grönsaker, frukter, bär, juice, växtproteiner och fisk. Utöver detta åt barn från vegetarianfamiljer mindre ofta ohälsosamma livsmedel, såsom sockerrika livsmedel och drycker.

Studiens vegetarianföräldrar hade en högre utbildningsnivå än de som inte var vegetarianer, men detta förklarade inte skillnaden i matvanorna mellan barnen. I vegetarianfamiljerna förekom oftare sådana matpraktiker som har samband med en ökad konsumtion av hälsosam mat: föräldrarna fungerade som rollmodeller för hälsosamt ätande genom sina egna matval, de hade mera grönsaker och frukt i hemmet och de erbjöd dem oftare till barnen som mellanmål. Detta är i linje med tidigare forskning som visar att redan små förändringar i familjers matvanor och tillvägagångssätt kan förbättra barnets kostintag.

Janitas pro gradu -arbete:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181448