Hälsosam rollmodell – läser vi tillsammans före läggdags eller låter vi barnen använda skärm?

Förra veckan hade jag äran att delta i ett seminarium som firade på Finlands 100-åriga bildning och kultur. Finlands undervisningsminister lyfte upp i sitt tal att hur viktigt det är för bildning och kultur att familjer läser böcker tillsammans. Samma vecka hade det publicerats resultat från internationell forskning gällande läskunnighet bland skolbarn i fjärde klass. Ett av de centrala resultaten i de finska resultaten var det att det finns socioekonomiska skillnader i läskunnigheten bland finska barn. Barn med högre utbildade föräldrar hade bättre läskunnighet. Enligt ansvarig forskare för de finska resultaten kan man se vad föräldrar har gjort med sina barn före skolåldern, dvs säga om man har läst tillsammans med sina barn.
Liknande resultat har vi också i Folkhälsans DAGIS studie. I en nyligen publicerad artikel från DAGIS studien visade resultaten hur 3 –6-åriga barn med högre utbildade mammor hade mera lästid än de barn vars mammor hade en lägre utbildning. Vår studie visar också att barnen med lägre utbildade föräldrar har mer skärmtid. Det finns inga forskningsresultat att lästid är ersatt med skärmtid eller tvärtom, men det finns mycket forskning för hur viktig är föräldrar är som rollmodell för sina barns beteende. Den andra nyss publicerade artikeln från DAGIS visar till exempel hur högre utbildade föräldrar använder skärm mindre framför sina barn, och som följd av det har barnen med högre utbildade föräldrar mindre skärmtid. Likadana resultat har det publicerats gällande läsning också. Högre utbildade föräldrar uppger att de är rollmodell för barnen så att de läser böcker själva och dessutom läser böcker tillsammans med barnen.
Att vara en bra och hälsosamma rollmodell är inte beroende av var och ens utbildning eller inkomstbakgrund. Att vara en rollmodell beror på hurdana vanor och rutiner som man har i familjen. Läser föräldrarna tillsammans med barnen före barnen somnar eller låter föräldrarna barnen använda skärmar före läggdags? Besöker föräldrar ofta biblioteket med barnen eller tittar föräldrarna hellre på TV tillsammans med barnen? Visar föräldrarna hur de njuter av att läsa böcker? Uppmuntrar föräldrar barnen att spela på datorplatta i stället för att läsa böcker?