Ungdomars dagliga levnadsvanor- har vänner någon betydelse?

Ungdomars dagliga levnadsvanor- har vänner någon betydelse?

I maj lyssnade jag p? ISBNPA kongressen (International society for behavioral nutrition and physical activity) i Austin p? en session d?r man presenterade resultat fr?n unders?kningar om v?nners inverkan p? ungdomars levnadsvanor. Min egen doktors…

Läs artikel →
Konferens om kostbeteende och fysisk aktivitet på kommande!

Konferens om kostbeteende och fysisk aktivitet på kommande!

N?gra dagar kvar tills flyget lyfter. Resan m?l ?r Texas d?r det ?rliga m?tet f?r f?reningen International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity. F?reningens medlemmar ?r forskare och praktiker som f?rs?ker reda ut g?tan med vad s…

Läs artikel →
Skillnader i levnadsvanor bland svensk- och finskspråkiga, vet vi något?

Skillnader i levnadsvanor bland svensk- och finskspråkiga, vet vi något?

F?r n?gra veckor sedan ordande social-medicinska f?reningen i Finland ett seminarium om finlandssvenskars h?lsa och levnadsvanor. Sakari Suominen talade om m?jliga skillnader i upplevd h?lsa bland den vuxna befolkningen och beroende p? var data ?r…

Läs artikel →
Kost, fysisk aktivitet och hur minska hälsoskillnader i Finland; J Vainio stiftelsen delade ut 1 milj euro i forskningsbidrag

Kost, fysisk aktivitet och hur minska hälsoskillnader i Finland; J Vainio stiftelsen delade ut 1 milj euro i forskningsbidrag

Juho Vainio stiftelsen ordnade 20.1.2012 utdelning av de forskarstipendier f?r ?r 2012 som de hade beviljats i december 2011. Stiftelsen delade i ?r ut ca 1 miljon euro i forskarstipendier till grupper som vars forskning handlar om h?lsofr?mjande …

Läs artikel →
Detaljer från fetma dagen som centret för hälsa och välfärd ordnade

Detaljer från fetma dagen som centret för hälsa och välfärd ordnade

Temadagen kring fetma och ?vervikt som centret f?r h?lsa och v?lf?rd ordnade 12.12.2011 inneh?ll inga st?rre nyheter, men ?nd? en hel del fakta som ?r v?rt att fundera p?. N?gonstans i populationen m?ste ju t.ex. konsumtionen av godis som under ?r…

Läs artikel →
Första folhälsoarbetspriset utdelat i Finland

Första folhälsoarbetspriset utdelat i Finland

Centret f?r h?lsa och v?lf?rd har beslutat att dela ut ett pris f?r folkh?lsoarbete i Finland. I g?r ?verr?cktes det f?rsta priset till Halpa-Halli (http://www.thl.fi/doc/fi/27801). M?ste s?ga att jag vid ?verr?ckningstillf?llet f?rst h?jde p? ?go…

Läs artikel →