Kan barnen och ungdomarna röra på sig på egenhand i vårt samhälle?

Kan barnen och ungdomarna röra på sig på egenhand i vårt samhälle?

Våra barn deltar allt mera i ledd idrottsverksamhet, men samtidigt har vardagsmotionen t.ex. aktiv transport under skolvägen minskat och barnen skjutsas till fritidsintressen och vänner….

Läs artikel →
Socioekonomiska skillnader i levnadsvanor och hälsa bland skolbarn – har landets inkomstskillnader någon betydelse?

Socioekonomiska skillnader i levnadsvanor och hälsa bland skolbarn – har landets inkomstskillnader någon betydelse?

Förra veckan publicerades i den ansedda medicinska tidskriften Lancet en artikel om socioekonomiska skillnader i skolelevers hälsa i relation till landets inkomstskillnader. Data hade samlats…

Läs artikel →
Främja nutrition i Europa – Är Folkhälsan två steg före?

Främja nutrition i Europa – Är Folkhälsan två steg före?

På Folkhälsans web har vi kunnat läsa om WHO:s nya handlingsplan för att främja nutritionen i Europa. I intervjun med Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, konsultativ tjänsteman vid…

Läs artikel →
Mår skolbarn sämre som använder mycket dator och kan det bero på kortare sömn?

Mår skolbarn sämre som använder mycket dator och kan det bero på kortare sömn?

Den här frågan ställde ett antal forskare i Finland, Danmark och Frankrike. Svaret i undersökningen var ja! Studien som utfördes bland skolbarn i Finland, Danmark…

Läs artikel →
En sportig elcykel hjälper mig att pendla till jobbet

En sportig elcykel hjälper mig att pendla till jobbet

  Efter att ha flyttat längre bort från mitt jobb, har jag haft svårt att motivera mig för att cykla till jobbet. Att cykla nästan…

Läs artikel →
Hårt vetenskapligt arbete ligger bakom näringsrekommendationerna

Hårt vetenskapligt arbete ligger bakom näringsrekommendationerna

Förra torsdagen lanserades de nya nationella näringsrekommendationerna. Jag har de senaste fyra åren deltagit i det talkoarbete som ligger bakom såväl de nordiska som de…

Läs artikel →
Pro Greens lyckades öka konsumtionen av frukt bland 10-11-åriga finlandssvenska barn!

Pro Greens lyckades öka konsumtionen av frukt bland 10-11-åriga finlandssvenska barn!

Vår forskningsgrupp har under de senaste fem åren varit med i ett europeiskt projekt Pro Greens, vars mål har varit att öka konsumtionen av frukt…

Läs artikel →
Barn i dagisåldern rör inte på sig tillräckligt?

Barn i dagisåldern rör inte på sig tillräckligt?

I Jyväskylä pågår för tillfället en intressant undersökning av dagisbarns fysiska aktivitet. De första resultaten i studien visar att inget av de 74 barn i…

Läs artikel →
Varför äter dagisbarnen bättre än de som vårdas hemma?

Varför äter dagisbarnen bättre än de som vårdas hemma?

I forskning av barn i dagis?ldern har man sett att sunda kostvanor fr?mjas av att barnen har f?r?ldrar med h?g utbildning, att barnen inte har syskon och att barnen har dagv?rd utanf?r hemmet. Att utbildning fr?mjar kostvanor har kunnat konstatera…

Läs artikel →
Befolkningens kolesterolnivå har ökat

Befolkningens kolesterolnivå har ökat

I flera ?r har vi i Finland sett en positiv s?nkande trend i befolkningens kolesterolv?rden, men nu ser det ut som om den trenden har brutits. THL har idag publicerat ny resultat fr?n FINRISK unders?knigen som visar att blodets kolesterolv?rde i d…

Läs artikel →