Hälsningar från 10th Nordic Nutrition Conference

Hälsningar från 10th Nordic Nutrition Conference

?ntligen var det dags att ?ka p? konferensen jag v?ntat p? hela v?ren, den 10de Nordiska n?ringskonferensen p? Island 3-5.6.2012. Konferensen ordnas vart fj?rde ?r och det mest sp?nnande med konferensen detta ?r var presentationen och diskussionen…

Läs artikel →
Lekfullt med frukt och grönt på Solvalla!

Lekfullt med frukt och grönt på Solvalla!

Den 12 maj ordnade Folkh?lsans f?rbund en inspirationsdag f?r v?ra H?lsoinspirat?rer, Matpratare, 65+coacher och andra intresserade. Dagen inleddes av idrottaren Sandra Eriksson och Christoph Treier med f?rel?sningen ?Kan jag s? kan du! L?t dig in…

Läs artikel →
De nordiska näringsrekommendationerna revideras

De nordiska näringsrekommendationerna revideras

Den 30.3.2012 deltog jag i Nordic diet- Evidence Towards Updated Nutrition Recommendations. Symposiet ordnades av F?reningen f?r n?ringsl?ra i Finland R.F. p? Biomedicum. Under dagen talades det bland annat om reviderandet av de Nordiska n?ringsre…

Läs artikel →
Ivriga ledare för nya Matskolor för äldre utbildades under veckoslutet

Ivriga ledare för nya Matskolor för äldre utbildades under veckoslutet

F?rra veckans fredag och l?rdag h?lls de f?rsta utbildningarna f?r personer som ?r intresserade av att dra Matskolor f?r ?ldre. Utbildningen ?r en del av Folkh?lsans projekt Matlusten. Matlustens projektledare i ?sterbotten, Carina Blom och n?ring…

Läs artikel →
Matskolan, dagsläger fär barn i åldern 8-12

Matskolan, dagsläger fär barn i åldern 8-12

Den 12.3 hade jag gl?djen att vara med p? lanseringsseminariet av Matskolan f?r barn i ?ldern 8-12. Matskolan ?r ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Svenska lantbruksproducenternas centralf?rbund och Folkh?lsans f?rbund. Matskolan ?r ursprun…

Läs artikel →
Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Den senaste tiden har jag st?tt p? begreppet barnledd avv?njning (Baby-led weaning, BLW) allt oftare och jag uppplever att m?nga f?r?ldrar ?r intresserade av fingermat. I korthet g?r BLW ut p? att ist?llet f?r att ge barnet pur?er l?ta det mata si…

Läs artikel →
Folat och folsyra

Folat och folsyra

Enligt Finravinto 2007 unders?kningen f?r finl?ndarna f?rutom f?r lite D-vitamin ocks? i sig f?r lite folat/folsyra. Folat och folsyra ?r olika former av samma vattenl?sliga B-vitamin. Folat f?r vi i oss fr?n maten, medan folsyra anv?nds vid berik…

Läs artikel →
Vad påverkar barns matvanor

Vad påverkar barns matvanor

Som mamma vill jag g?rna ge mina barn bra matvanor redan nu s? de ?ter bra ocks? som vuxna. Men vad p?verkar v?ra barns matvanor, och vilka ?r de kritiska skedena i bildandet och brytandet av v?ra matvanor? Vilka ?r de mest effektiva strategierna …

Läs artikel →