Att mäta kostintag

Att mäta kostintag

Hur mycket tror du att följande matportioner väger? (Alla portioner är på en tallrik på 21 cm) a. 50 g b. 80 g c. 110 g a. 70…

Läs artikel →
Godis och barn

Godis och barn

    Många gånger då vi vuxna, och speciellt hälsopromotorer, pratar om barns sockerintag och godisätande lyfter vi fram bara vissa saker såsom: socker är…

Läs artikel →
Godisdag – till nytta eller skada?

Godisdag – till nytta eller skada?

Ett pro gradu arbete av Laura Korpipää visade att barn som har godisdag intar mera socker än barn som inte har godisdag. Gradun baserar sig…

Läs artikel →
Sockerberoende, finns det sådant?

Sockerberoende, finns det sådant?

I media har det varit mycket diskussion om så kallat sockerberoende för att det finns människor som upplever att de beroende av socker. Förra veckan…

Läs artikel →
Borde du bryta rutinerna?

Borde du bryta rutinerna?

Vi har många gånger skrivit om vanor och rutiner i den här bloggen. När det gäller levnadsvanor, så betonas det ofta hur hälsosamma vanor borde…

Läs artikel →
Vad påverkar småbarns sockerintag? Föräldrars och dagispersonals tankar

Vad påverkar småbarns sockerintag? Föräldrars och dagispersonals tankar

Som en del av vår DAGIS-studie har vi intervjuat föräldrar och dagispersonal om vad de upplever att påverkar barnens fysiska aktivitet och ätande. Med tanke…

Läs artikel →
Trenden ”quantified self” – framtidens melodi

Trenden ”quantified self” – framtidens melodi

Jag deltog i en kongress om beteendeförändring där man visade en tragikomisk video om en äldre man. Hans barn övervakade sin pappas hälsa och levnadsvanor…

Läs artikel →
Framtiden tillhör mikroberna

Framtiden tillhör mikroberna

De senaste åren har man funnit att tarmmikrober spelar en stor roll för människans hälsa. Tidigare trodde man att tarmmikrober var betydelselösa, i vissa fall…

Läs artikel →
Att mäta eller inte att mäta

Att mäta eller inte att mäta

Hälsostegens stegkampanj är på gång på Folkhälsan både för medlemmar och personalen. I kampanjen tävlar man i grupper om att vilken grupp har fått mest…

Läs artikel →
Att börja dagvård och övervikt i lekåldern

Att börja dagvård och övervikt i lekåldern

Vi publicerade nyligen en studie i vilken vi undersökte om åldern då man började i dagvård hade ett samband till övervikt. Vi fann att de…

Läs artikel →