Hur stor del av människorna rör på sig enligt fysisk aktivitets rekommendationer?

Hur stor del av människorna rör på sig enligt fysisk aktivitets rekommendationer?

HEPA 2013 (Health Enhancing Physical Activity)  kongressen var organiserad i Helsingfors i oktober. I kongressen diskuterade man mycket hur man borde mäta fysisk aktivet och…

Läs artikel →