Att vara fri som en fågel, men med ansvar…

Att vara fri som en fågel, men med ansvar…

Finska barn har gl?djande ?n s? l?nge st?rre r?relsefrihet ?n barn i m?nga andra l?nder och i j?mf?relser med t.ex. Japan d?r vardagen ?r mycket strukturerad ?r skillnaden mellan v?ra l?nder som natt och dag. Positivt ?r att vi vuxna i Finland lit…

Läs artikel →
Matlagning och utelek- Matskola ör barn i Ingå

Matlagning och utelek- Matskola ör barn i Ingå

Den 7.6 ?kte jag till V?stankvarns lantbruksskola f?r att bes?ka Finlands Svenska 4Hs f?rsta Matskola f?r barn. Matskolan ?r ett dagsl?ger som riktar sig till barn i ?ldern 8-12 ?r och inneh?ller matlagning, en f?r?ldramiddag, ett g?rdsbes?k och u…

Läs artikel →
Våga ge rörelsefrihet åt barnen

Våga ge rörelsefrihet åt barnen

Nu ?r sommaren h?r och naturen lockar till utevistelse, r?relse och n?r det g?ller barn fram f?r allt lek. Speciellt utomhus ?r barns lek och r?relse s? inv?vda i varandra att man n?stan kan s?ga att varje r?relse ?r lek och varje lek ?r r?relse. …

Läs artikel →
Simskolan – en viktig läroinrättning

Simskolan – en viktig läroinrättning

Fr?n min ljuva barndom finns speciella h?ndelser, som fastnat i min minnesbank. M?nga av dessa minnen h?nf?r sig till sommaren och d? var ju alltid sommaren varm och solig. Tydligen ?r v?r hj?rna s? funtad att vi gl?mmer det tr?kiga och dystra, f?…

Läs artikel →
Skolavslutning och alkohol

Skolavslutning och alkohol

N?sta veckoslut ?r det skolavslutning och skolelever, ungdomar, studenter och nya yrkesutbildade firar i hela landet. Tyv?rr firar m?nga ungdomar med alkohol. Vuxna m?ste se sig spegeln: positiva attityder till alkohol utvecklas inte av sig sj?lva…

Läs artikel →
Stafettkarneval på kommande – kommer du?

Stafettkarneval på kommande – kommer du?

Skolornas stafettkarneval ?r h?r igen, hurra! Stafettkarnevalen ?r ett evenemang som kombinerar r?relse, gl?dje, skratt, hejarklacksrop och entusiasm p? ett fantastiskt s?tt och ger en v?rdig avslutning p? skol?ret. Att se skolbarn i alla ?ldrar s…

Läs artikel →
Cykelhjälm är en lönande investering

Cykelhjälm är en lönande investering

Varf?r ?r det s? f? av oss cyklande m?nniskor som ?r intresserade att skydda sin dyrbaraste kroppsdel, hj?rnan? Enligt unders?kning fr?n 2008 anv?nder endast en tredjedel av cyklisterna hj?lm. Barn under 7 ?r ?r de duktigaste, n?stan alla anv?nder…

Läs artikel →
Matskolan, dagsläger fär barn i åldern 8-12

Matskolan, dagsläger fär barn i åldern 8-12

Den 12.3 hade jag gl?djen att vara med p? lanseringsseminariet av Matskolan f?r barn i ?ldern 8-12. Matskolan ?r ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Svenska lantbruksproducenternas centralf?rbund och Folkh?lsans f?rbund. Matskolan ?r ursprun…

Läs artikel →
GULD till ässät från Björneborg!

GULD till ässät från Björneborg!

Ja, jag erk?nner jag ?r en ishockeyfan, men ?ss?t ?r inte min stora favorit. Trots det ?r jag ben?gen att ?nska framg?ng ?t ?ss?t, ?tminstone ett stort erk?nnade. Orsaken till att jag lyfter upp Spader Ess f?reningen ?r att de har v?gat ta st?llni…

Läs artikel →
Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Den senaste tiden har jag st?tt p? begreppet barnledd avv?njning (Baby-led weaning, BLW) allt oftare och jag uppplever att m?nga f?r?ldrar ?r intresserade av fingermat. I korthet g?r BLW ut p? att ist?llet f?r att ge barnet pur?er l?ta det mata si…

Läs artikel →