Finländska barn, mer eller mindre fysiskt aktiva än annanstans i världen?

Finländska barn, mer eller mindre fysiskt aktiva än annanstans i världen?

Finländska barns fysiska aktivitet och faktorer relaterade till det är både på god och sämre nivå när man jämför med resten av världen. På onsdagen…

Läs artikel →
Faktorer bakom låg fysisk aktivitet

Faktorer bakom låg fysisk aktivitet

Det är inte så enkelt att vara regelbundet fysisk aktiv om man känner att man inte har tillräckligt självförtroende eller självtillit att klara av att…

Läs artikel →
Främja nutrition i Europa – Är Folkhälsan två steg före?

Främja nutrition i Europa – Är Folkhälsan två steg före?

På Folkhälsans web har vi kunnat läsa om WHO:s nya handlingsplan för att främja nutritionen i Europa. I intervjun med Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, konsultativ tjänsteman vid…

Läs artikel →
DAGIS projektet har rullat igång

DAGIS projektet har rullat igång

DAGIS är ett nytt forskningsprojekt som kommit igång på allvar denna höst inom gruppen för forskning kring barns levnadsvanor (Eva Roos grupp). I det fleråriga projektet…

Läs artikel →
Fysisk inaktiviteten eller rökning?

Fysisk inaktiviteten eller rökning?

Om du behövs välja mellan att röka eller att vara fysisk inaktiv, vad skulle du välja? I-Min Lee frågade den här frågan i sitt keynote-tal…

Läs artikel →
Brasilien – Fotboll, olympiska spelen och landet där alla är fysiskt aktiva?

Brasilien – Fotboll, olympiska spelen och landet där alla är fysiskt aktiva?

Brasilien kommer att vara central punkt i medier under kommande året tack vare fotbolls-VM på sommaren och olympiska spelen i Rio De Janeiro 2016. Brasilien…

Läs artikel →
Ju mer högutbildade föräldrar, desto mer frukt och grönt äter barnen

Ju mer högutbildade föräldrar, desto mer frukt och grönt äter barnen

Många svenskspråkiga skolor på västkusten och Åland deltog 2009 i ett EU-projekt som kallades PRO GREENS. I projektet samlade man in information om frukt-, bär-…

Läs artikel →
City Bound workshop – att vara ute på stan och våga

City Bound workshop – att vara ute på stan och våga

Folkhälsans hälsopedagog Johanna Pipping-Arrakoski deltog i workshopen City Bound. Läs om hennes tankar att våga: Jag fick möjligheten att delta i en City bound workshop…

Läs artikel →